Zdeněk Martinec

Aktuální školení
IFRS pro finanční nástroje u investičních fondů
IFRS pro finanční nástroje u investičních fondů

13. 10. 2020 (6 800,- Kč)
Přechod na mezinárodní účetní standardy (IFRS) pro vykazování a oceňování finančních nástrojů v investičních společnostech a fondech přináší řadu změn, ať už v oblasti vykazování investic fondů, nebo vykazování vydaných akcií či podílových listů. Dochází ke změně formátů výkazů, klasifikaci některých nástrojů, nárůstu informací, které bude třeba uvést v příloze. Zbývá jen necelý rok na přípravu.
Již proběhlá školení