Vlastní posouzení rizik a solventnosti (ORSA), teorie – znáte svá rizika? | KPMG Business Institute

Business Institute Změna jazyka / switch language

Nabídka školení

Vlastní posouzení rizik a solventnosti (ORSA), teorie – znáte svá rizika?

0 termínů

ORSA, ústřední bod směrnice Solvency II, si klade za cíl pomoci představenstvu přijímat kvalitní strategická rozhodnutí, definovat vytvářené hodnoty a šířit povědomí o rizicích v rámci celé společnosti. Díky našemu školení se dozvíte, co to znamená a jaký dopad má implementace ORSA na fungování pojišťovny.

Komu je školení určeno

 • Pojistným matematikům.
 • Pracovníkům, kteří se zabývají řízením rizik, financemi, kontrolingem či výkaznictvím.
 • Interním auditorům.
 • Dalším profesionálům v pojišťovnictví.

Program

ORSA – základní východiska, cíle, struktura.

Řídící rámec ORSA

 • Směrnice o procesu ORSA.
 • Model správy a řízení ORSA.

Proces ORSA

 • Rizikový profil, katalog rizik.
 • Rámec pro rizikový apetit a limity pro rizika.
 • Rámec pro řízení kapitálu.
 • Obchodní plán
 • Plánovaní kapitálu a nepřetržitého fungování společnosti.
 • Projekce technických rezerv, kapitálových požadavků a kapitálu.
 • Posouzení odchylek (SCR, EC, rizikový profil).
 • Zátěžové testy, scénářové analýzy.
 • Skupinové aspekty – rozsah skupinové ORSA.

Zpráva o ORSA

 • Zpráva pro dohled (RSR) – částí týkající se ORSA.
 • Veřejná zpráva o solventnosti a finanční pozici (SFCR) – části týkající se ORSA.
 • Interní a externí zpráva o ORSA.

Praktické provedení

 • Časový plán ORSA.
 • Dokumentace konstruktivní kritiky ze strany představenstva.
 • Nastavení systému včasného varování.
 • Dokumentace procesu ORSA.
 • Monitorování procesu ORSA.

Přínosy

 • Seznámíte se základními prvky a cíli ORSA.
 • Naučíte se, jaký je přístup ORSA k řízení rizik a kapitálu.
 • Dozvíte se, jaké požadavky má ORSA na obchodní plánování pojišťoven a dále na integraci projekcí kapitálové potřeby do procesu obchodního plánování.
 • Získáte přehled, jaké jsou požadavky na dokumentaci procesu ORSA.
 • Dozvíte se, jaké praktické dopady bude mít ORSA na činnost pojišťoven.

Termíny

 • Vlastní posouzení rizik a solventnosti (ORSA), teorie – znáte svá rizika?

  Mám zájem o školení Mám zájem o školení (7 100,- Kč)

  acca

Všechna školení poskytovaná KPMG Business Institutem jsou součástí systému dalšího profesního vzdělávání pro členy ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), kteří díky účasti na nich budou moci pokračovat ve sbírání bodů CPD.

Za účast na našich školeních vždy obdržíte určitý počet CPD bodů (např. jeden den školení = 7 CPD bodů).