IFRS 17: Aktuárské aspekty nového účetního standardu

Chcete získat detailnější přehled o vybraných technických aspektech nového účetního standardu pro pojišťovny IFRS 17 a připravit se v této souvislosti na plánované změny v technických výpočtech pojišťoven? Rádi byste konzultovali nejasnosti? Pak právě pro vás je připraveno toto školení.

Komu je školení určeno

 • Aktuárům, kteří budou ve svých pojišťovnách zavádět technické aspekty IFRS 17 do praxe
 • Projektovým nebo IT manažerům a jiným pracovníkům pojišťoven, kteří budou ve svých společnostech pracovat na implementaci nového účetního standardu
 • Ostatním zájemcům, kteří chtějí získat detailnější přehled o hlavních změnách v aktuárských výpočtech podle nového standardu IFRS 17

Program

 • Agregace pojistných smluv – portfolia smluv, onerous contract test, časové kohorty

 • General measurement model

  • Ocenění budoucích peněžních toků

  • Stanovení diskontních křivek

  • Výpočet risk adjustment

 • Specifika alternativních oceňovacích modelů (variable fee approach, premium allocation approach)

 • Contractual service margin, amortizace pomocí coverage units

 • Přechod na IFRS 17

  • Retrospektivní přístupy, fair value přístup

  • Stanovení fair value podle pravidel uvedených v IFRS 13

Přínosy

 • Pochopíte fungování klíčových technických aspektů sloužících pro ocenění pojistných smluv podle nového účetního standardu
 • Získáte přehled o rozsahu dat a předpokladů potřebných pro aktuárské výpočty podle IFRS 17

 

Termíny

IFRS 17: Aktuárské aspekty nového účetního standardu

12. 4. 2018 09:00–16:30
KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8
Cena: 6 600,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

Za účast na tomto školení máte nárok získat 7 CPD bodů pro váš profesionální rozvoj.

Cena zahrnuje studijní materiály, dopolední i odpolední občerstvení a společný oběd. Školení probíhá v českém jazyce.