GDPR: Nová pravidla ochrany osobních údajů

V roce 2018 nabude účinnosti Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Školení je proto zaměřeno nejen na nejvýznamnější novinky a právní aspekty, které nová regulace přináší, ale i na související praktické změny v oblasti zpracování osobních údajů včetně nastavení vnitřních procesů a IT infrastruktury.

Komu je školení určeno

 • Především pracovníkům compliance, podnikovým právníkům a dalším osobám zodpovědným za soulad s regulací

 • Pracovníkům oddělení IT a informační bezpečnosti

 • Pracovníkům HR

 • Všem, kteří mají zájem získat přehled o novém evropském právním rámci ochrany osobních údajů a jeho praktických dopadech na správce a zpracovatele.

Program

 • Zásadní změny oproti současné regulaci a významné novinky.

 • Nastínění dalšího vývoje v souvislosti s přijetím GDPR.

 • Aktuální výkladová stanoviska k GDPR.

 • Návrh nařízení o soukromí a elektronických komunikacích (nařízení e-Privacy) a jeho očekávaný dopad na pravidla ochrany osobních údajů.

 • Procesní a IT aspekty nové regulace a její praktický dopad na správce a zpracovatele osobních údajů.

   

Přínosy

 • Seznámíte se s nejvýznamnějšími změnami oproti současné právní úpravě.

 • Získáte povědomí o tom, jaké kroky by správci osobních údajů měli podniknout k dosažení souladu s novým nařízením, o nezbytných úpravách interních procesů a IT systémů a dalších praktických dopadech nové regulace.

 • Dozvíte se, že GDPR je možné vnímat nejen jako další regulaci, ale i jako obchodní příležitost.

Termíny

GDPR: Nová pravidla ochrany osobních údajů

17. 10. 2017 09:00–15:00
KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8
Cena: 4 400,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

Cena zahrnuje studijní materiály a dopolední i odpolední občerstvení a společný oběd. Školení probíhá v českém jazyce.

Za účast na tomto školení máte nárok získat 5 CPD bodů pro váš profesionální rozvoj.