Agilní metody v enteprise prostředí – Spotify, SAFe

Během školení na naučíte, jak aplikovat agilní přístupy v enterprise sféře při dodávce komplexních informačních systémů dle frameworku Spotify a SAFe. Zaměříme se na koordinační aktivity mezi týmy, plánování společných deliverables a nové role na programové a portfolio úrovni.

Komu je školení určeno

 • IT manažerům
 • Business manažerům
 • CIO
 • Projektovým manažerům
 • Analytikům
 • Vývojářům
 • Architektům

Program

 • Agilní přístup k produktovému vývoji, rozdíly oproti waterfall přístupu
 • Lean-agile values, Lean-agile principles
 • Agile@scale – team, program, portfolio
 • Nejrozšířenější agilní frameworky v enteprise prostředí – Spotify model, SAFe
 • Role: kromě standardních rolí na úrovni týmu si vysvětlíme pozici Business Owners, Product managers, System architects, Enterprise architects, Epics owners, Leanportfolio management, sytémové role
 • Organizační uskupení – Squads, Tribes (Agile Release Train), Chapters, Quilds
 • QBR/Program Increment Planning – jak plánovat přírůstky napříč programových portfoliem, řešení vzájemných závislostí mezi týmy
 • Granularita požadavků, jejich účel a provázanost – Epic – Features – Use Stories
 • Continous Integration přístup, vč. DevOps, Release
 • System demo – programová varianta pro prezentaci výstupů jednotlivých iterací
 • Inovace jako základ pro budoucí rozvoj– jakým způsobem lze řešit oblast, na kterou ve standardním waterfall pojetí typicky nezbývá čas
 • Řešení architektury v agilním prostředí

Přínosy

 • Získáte dovednosti a naučíte se principy agilního myšlení v enterprise prostředí
 • Seznámíte se s nejčastějšími chybami při agilní transformaci
 • Pochopíte komplexnost zavádění agilního rámce v enterprise prostředí
 • Naučíte se postupy vizualizace požadavků pomocí KANBAN boardu a propojení typů požadavků
 • Zefektivníte způsob týmové spolupráce
Dates

Agilní metody v enteprise prostředí – Spotify, SAFe

4. 4. 2019 09:00–17:00
KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8
Course fee: 8 500,- CZK ex. VAT
Sign up

For attending this training course, you are eligible to gain 7 of CPD points.

Cena zahrnuje studijní materiály, občerstvení a společný oběd.