How to successfully manage and organise a project
How to successfully manage and organise a project
Ing. Jan Šiška
I am interested in attending the training (agreed on an individual basis)
Project management for finance
Project management for finance
Miroslav Sprušanský, Ľubica Petrufová
I am interested in attending the training (agreed on an individual basis)
Would you like to learn how to successfully manage a project and not get lost in definitions, methods, timetables, and presentations? Are you the leader or a member of an internal project teams and want to be more efficient? Could you do with a project management training, but cannot devote dozens of hours to it?
KPMG Game of Business
KPMG Game of Business
Tatiana Hargašová
I am interested in attending the training (9 600,- CZK)
KPMG Game of Business je dvojdňové interaktívne školenie pre zamestnancov, počas ktorého majú možnosť rozhodovať o fungovaní firmy. Účastníci sú rozdelení do tímov a pomocou simulácie riadia svoje podniky a navzájom si konkurujú. Tím, ktorý prijíma najlepšie rozhodnutia, vyhráva.

We care about your privacy

To assure proper functionality and adapt website to your needs, we ask for your permission to use cookie files, as new legislation requires.

Approve
Disapprove