Real estate companies hedging FX differences from loans
Real estate companies hedging FX differences from loans
PhDr. Vladimír Dvořák, FRM
15. 3. 2023 (4 000,- CZK) a 15. 3. 2023 (4 000,- CZK)
Real estate companies traditionally use hedge accounting for foreign currency loans to balance the impact of foreign currency loan revaluations on their income statement. As advisors and auditors, we are familiar with the many ways how companies tackle hedge accounting. Sometimes, they proceed correctly; other times, they fail to comply with IFRS requirements on documentation and testing.
Aplikace zajišťovacího účetnictví v energetických společnostech
Aplikace zajišťovacího účetnictví v energetických společnostech
Jan Karban, PhDr. Vladimír Dvořák, FRM
5. 4. 2023 (4 000,- CZK) a 5. 4. 2023 (4 000,- CZK)
Společnosti obchodující na energetických trzích přicházejí s derivátovými kontrakty do styku na denní bázi. Ocenění derivátů může způsobovat rozkolísání výsledků společností, které neodpovídá skutečnému řízení rizik. Jedním ze způsobů, jak sladit řízení rizik s prezentací výsledků obchodování ve finančních výkazech, je aplikace zajišťovacího účetnictví.
Employee benefits under IAS 19 – WEBINAR
Employee benefits under IAS 19 – WEBINAR
Aneta Nekvindová, Ing. Viktor Brůžek
12. 4. 2023 (4 000,- CZK) a 12. 4. 2023 (4 000,- CZK)
We will familiarise you with the classification of employee benefits under IAS 19, and present methods and principles that companies should use to account for liabilities arising from long-term employee benefits.
Power BI
Power BI
Dávid Švaňa, Tomáš Brňák
20. 4. 2023 (14 500,- CZK)
Chcete si zautomatizovať finančný a manažérsky reporting? Prihláste sa na interaktívne školenie zamerané na praktickú prácu s Power BI, kde Vás naučíme v Power BI nielen pracovať, ale predovšetkým myslieť. Pripravili sme pre Vás jedinečné praktické školenie pod vedením skúsených lektorov.
Aplikace zajišťovacího účetnictví v pojišťovnách
Aplikace zajišťovacího účetnictví v pojišťovnách
Jan Karban, PhDr. Vladimír Dvořák, FRM
3. 5. 2023 (7 200,- CZK) a 3. 5. 2023 (7 200,- CZK)
Zajišťovací účetnictví v pojišťovnách není novinkou. Nicméně povinnost aplikace nových účetních standardů otevírá i prostor pro posouzení vhodnosti zavedení či úpravy zajišťovacího účetnictví. Cílem tohoto kurzu je představit výhody a nevýhody vedení zajišťovacího účetnictví a připravit pojišťovny na jeho aplikaci.
Finance for non-financial managers
Finance for non-financial managers
Ing. Alice Koňáková, ACCA
14. 6. 2023 (5 400,- CZK) a 14. 6. 2023 (5 400,- CZK)
How to identify manipulation of financial statements according to Czech and international accounting standards
How to identify manipulation of financial statements according to Czech and international accounting standards
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA, Ing. Petra Franclová
I am interested in attending the training (4 800,- CZK)
We will help you understand the accounting manipulation methods used by companies to adjust their financial statements to their needs. You will learn about the major errors and omissions most frequently made in the non-audited financial statements and you will find out what should make you suspect that the view given of the company’s financial operations may be distorted.
Odložená daň I – základní principy
Odložená daň I – základní principy
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA
I am interested in attending the training (3 800,- CZK)
Potřebujete spočítat odloženou daň a nevíte jak? Náš seminář Vám pomůže pochopit princip fungování odložené daně, který je stejný pro české účetní předpisy i IFRS. Na základních příkladech se naučíte, jak odloženou daň spočítat.
IFRS 16: vykazování nájemních smluv dle IFRS – základy
IFRS 16: vykazování nájemních smluv dle IFRS – základy
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA
I am interested in attending the training (3 800,- CZK)
You will become acquainted with the impact of the new standard on accounting for leases under IFRS. You will be able to better plan your strategic decisions relating to the purchase or lease of non-current assets.
Procedural issues of conversions to IFRS, consolidations and changes in functional currencies
Procedural issues of conversions to IFRS, consolidations and changes in functional currencies
Ing. Eva Fryjaufová, ACCA
I am interested in attending the training (7 200,- CZK)
This course consists of three independent sections for which participants can register either separately or in any preferred combination. Get acquainted with the procedural and financial opportunities and pitfalls of such significant changes as there are company conversions to IFRS.
How to deal with reporting – an individual workshop
How to deal with reporting – an individual workshop
Ing. Eva Fryjaufová, ACCA
I am interested in attending the training (agreed on an individual basis)
We will prepare a workshop tailored to your needs focusing on the specifics of your reporting package compiled under IFRS, German GAAP, US GAAP or other types of local accounting legislation. We will also help you understand all issues associated with the reporting process, thus helping you improve communication about reporting with your parent company.
Conversion to another functional currency – individual workshop
Conversion to another functional currency – individual workshop
Ing. Eva Fryjaufová, ACCA
I am interested in attending the training (agreed on an individual basis)
This individual workshop is designed for companies that are converting to another functional currency or are considering a conversion. The workshop addresses procedural as well as professional aspects; it will give you a quick general overview of this complex matter and thus enable you to make strategic decisions in the area of functional currency conversion.
Conversion to IFRS – an individual workshop
Conversion to IFRS – an individual workshop
Ing. Eva Fryjaufová, ACCA
I am interested in attending the training (agreed on an individual basis)
The workshop is intended for companies that have decided or plan to convert to IFRS. The course will help you make strategic decisions regarding the conversion to IFRS and help you prepare your first financial statements under IFRS.
Série webinářů: Základy IFRS včetně rozdílů oproti českým účetním standardům
Série webinářů: Základy IFRS včetně rozdílů oproti českým účetním standardům
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA
I am interested in attending the training (10 000,- CZK)
The training course covers the basic principles and rules for the recognition and measurement under IFRS, and will focus on areas that are addressed differently under Czech Accounting Standards (tangible and intangible assets/property, plant and equipment, leases, provisions, etc.).
Manipulating historical financial information and plans for financial institutions
Manipulating historical financial information and plans for financial institutions
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA
I am interested in attending the training (7 200,- CZK)
We will familiarise you with the most frequent types of manipulation/misrepresentation of historical and future financial information. We will show you how to effectively analyse financial plans and quickly identify their key deficiencies and main risks. We will share with you examples from our experience.
IFRS 9 in detail – classification and measurement
IFRS 9 in detail – classification and measurement
Ing. Šimon Kolář, FRM
I am interested in attending the training (3 800,- CZK)
Under the new IFRS 9 standard, the classification and measurement of financial instruments will be a major issue for financial institutions, as well as for any other businesses. Changes of accounting rules require changes in systems, data, and business strategy as well as an adjustment of the recognition of financial instruments affecting the results of operations.
IFRS 9 in detail – impairment
IFRS 9 in detail – impairment

I am interested in attending the training (6 000,- CZK)
The new method of calculating and reporting financial asset impairment (financial assets such as loans, receivables, securities, etc.) is the most significant change introduced by IFRS 9. Impairment constitutes a challenge for accounting departments as well as for risk management and IT, which will have to adjust systems and monitored data.
Preparing cash flow statements under Czech and International Accounting Standards
Preparing cash flow statements under Czech and International Accounting Standards
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA
I am interested in attending the training (3 800,- CZK)
We will help you understand the basic principles and methods behind the cash flow statement, its coherence with other statements and calculation procedures necessary for preparing this statement.
How to present financial data for non-financial positions
How to present financial data for non-financial positions
Mgr. Jan Vojtko
I am interested in attending the training (agreed on an individual basis)
Základy konsolidace podle českých účetních předpisů
Základy konsolidace podle českých účetních předpisů
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA
I am interested in attending the training (4 800,- CZK)
Our training course will let you take a detailed look at the world of consolidation under CAS and IFRS. You will find out about essential terms, principles and issues that make up the consolidation process.
IFRS financial statements – WEBINÁŘ
IFRS financial statements – WEBINÁŘ
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA
I am interested in attending the training (3 800,- CZK)
The training is devoted to the basic principles and rules of accounting recognition, measurement and presentation under IFRS. We will focus on areas that are of key importance in preparing the financial statements, to give you a general overview of the procedures applied, the differences between IFRS and Czech accounting standards, and how to address them.
IFRS 9 for corporate clients
IFRS 9 for corporate clients
Ing. Šimon Kolář, FRM, PhDr. Vladimír Dvořák, FRM
I am interested in attending the training (3 800,- CZK)
The International Financial Reporting Standard IFRS 9 introduces basic changes to the classification, measurement, impairment and hedge accounting treatment of financial instruments. The course provides a general overview of IFRS 9 to everyone working with financial instruments, irrespective of their line of business. Increased attention is paid to the measurement and impairment of receivables.
IFRS 9 Disclosures (also for banks accounting under Decree No. 501/2002 Coll.)
IFRS 9 Disclosures (also for banks accounting under Decree No. 501/2002 Coll.)
PhDr. Vladimír Dvořák, FRM
I am interested in attending the training (3 800,- CZK)
New IFRS 9 considerably extends the requirements for information disclosures in the notes to the financial statements. The broadening of the scope of information, and the efforts connected with obtaining and reviewing will also apply to Czech banks keeping their accounts under Czech accounting standards. What new information will have to be disclosed, and in what format?
IBOR reform
IBOR reform
Roman Stránský, Ing. Šimon Kolář, FRM
I am interested in attending the training (3 800,- CZK)
The European Benchmark Regulation (BMR) and the decision of the Financial Conduct Authority (FCA), a British regulator, to lift the requirement to publish the LIBOR rate have changed how certain IBOR-type interbank rates (e.g., EURIBOR, PRIBOR and EONIA) are set and, in some cases, have resulted in their abolition and replacement.
IFRS for financial instruments in investment funds
IFRS for financial instruments in investment funds
Jan Černohlávek, Zdeněk Martinec, Ing. Šimon Kolář, FRM, PhDr. Vladimír Dvořák, FRM
I am interested in attending the training (7 200,- CZK)
The transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) in the reporting and measurement of financial instruments in investment companies and funds introduces several changes in the reporting of investment funds’ investment activities, issued shares, as well as of investment certificates. The statement forms will be different, some instruments will be classified differently, and the a
VAT School
VAT School
Kateřina Klepalová, Ing. David Dobrovolný
I am interested in attending the training (15 000,- CZK)
The VAT School, our new programme, is intended for you and those of your employees who deal with tax-related issues. The programme has been designed to offer a cross-section of VAT basics focusing on local and cross-border transactions of goods and services to VAT administration.
IFRS consolidation – advanced
IFRS consolidation – advanced
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA
I am interested in attending the training (4 800,- CZK)
This training follows on the basic consolidation training and focuses in more detail on some complex issues related to the IFRS.
Odložená daň II – specifické případy včetně sesouhlasení efektivní daňové sazby
Odložená daň II – specifické případy včetně sesouhlasení efektivní daňové sazby
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA
I am interested in attending the training (3 800,- CZK)
Tento seminář navazuje na seminář věnující se základním principům stanovení odložené daně a doplňuje ho o specifické případy, které vedou k rozeznání odložené daně. Zároveň Vás naučíme, jak sestavit sesouhlasení efektivní daně/sazby daně s teoretickou.
Jak sestavit výkaz cash flow podle českých i mezinárodních účetních standardů II
Jak sestavit výkaz cash flow podle českých i mezinárodních účetních standardů II
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA
I am interested in attending the training (3 800,- CZK)
Ve dvou navazujících seminářích Vám pomůžeme pochopit základní principy a metody sestavování výkazu cash flow (přehledu o peněžních tocích) a jeho provázání s ostatními výkazy účetní závěrky. Naučíme Vás základní postupy výpočtů nutných pro sestavení tohoto výkazu. První seminář bude více teoretický, ve druhém si ukážeme praktické příklady.
Konsolidace podle CAS – praktický workshop
Konsolidace podle CAS – praktický workshop
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA
I am interested in attending the training (4 800,- CZK)
Toto školení, které navazuje na seminář Základy konsolidace podle CAS, Vám umožní detailnější pohled do světa konsolidací v pojetí českých účetních standardů a procvičení na praktických příkladech.
Konsolidace basic podle IFRS
Konsolidace basic podle IFRS
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA
I am interested in attending the training (4 800,- CZK)
Toto školení Vám umožní nahlédnout do světa konsolidací v pojetí IFRS. Seznámíte se tak se základními pojmy, principy a otázkami, které celý proces konsolidace provázejí.
IFRS 16: vykazování nájemních smluv – složitější otázky
IFRS 16: vykazování nájemních smluv – složitější otázky
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA
I am interested in attending the training (3 800,- CZK)
Toto školení je pro Vás vhodné, pokud rozumíte základním principům vykazování nájemních smluv podle IFRS, ale hledáte odpovědi na specifické otázky.
Projektové riadenie pre finančníkov
Projektové riadenie pre finančníkov
Miroslav Sprušanský, Ľubica Petrufová
I am interested in attending the training (agreed on an individual basis)
Chcete sa dozvedieť, ako úspešne riadiť projekt a nestratiť sa v definíciách, metódach, časových plánoch a prezentáciách? Riadite alebo ste súčasťou interných projektových tímov a chcete v tom byť efektívnejší? Chýba Vám školenie projektového manažmentu, ale nemôžete tomu venovať desiatky hodín?

We care about your privacy

To assure proper functionality and adapt website to your needs, we ask for your permission to use cookie files, as new legislation requires.

Approve
Disapprove