Sustainability in Business – reporting udržitelnosti a CSR

Připravili jsme školení zaměřené na reporting udržitelnosti a CSR. Chcete se dozvědět, jak efektivně reportovat ekonomické, sociální a environmentální dopady podnikání? Chcete umět atraktivně informovat stakeholdery o hodnotách vaší firmy a o tom, jak přispíváte k naplňování cílů udržitelného rozvoje a podnikání?

No dates available. If you are interested in attending the training, please fill the form.

Komu je školení určeno

 • Lidem odpovědným za koncept společenské odpovědnosti a trvalé udržitelnosti
 • Lidem odpovědným za komunikaci, finanční reporting a vztahy k investorům
 • Členům vedení firem, které se konceptem společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání chtějí začít zabývat nebo už připravují jejich strategii
 • Zaměstnancům napříč útvary/odděleními firem, kteří se věnují nebo chtějí věnovat společenské odpovědnosti a trvalé udržitelnosti

Program

 • Jaké jsou trendy v reportingu udržitelnosti a CSR
 • Jak stakeholdery efektivně informovat o hodnotách firmy, prioritách udržitelnosti a jejich návaznosti na byznysové cíle společnosti
 • Jaké jsou příklady dobré praxe v reportingu udržitelnosti
 • Jak využít reporting k lepšímu měření, pochopení a komunikaci ekonomických, ekologických a sociálních dopadů podnikání

Přínosy

 • Zjistíte, jaké jsou trendy v reportingu udržitelnosti a CSR
 • Seznámíte se s příklady dobré praxe a principy efektivního a srozumitelného reportingu

Registrujte se na dvě a více školení a získejte slevu:

 • Dvě školení: 5% sleva z ceny obou školení
 • Tři školení: 10% sleva z ceny všech školení

Cena pro členy BpS je 800 Kč.

Date

Sustainability in Business – reporting udržitelnosti a CSR

Course fee: 1 000,- CZK ex. VAT
I am interested in attending the training