Dodavatelský řetězec a ESG

Dodavatelský řetězec představuje důležitou součást fungování každého byznysu. Proto se na něj podíváme z regulatorního hlediska. Zjistíte, co a kdy musíte reportovat, jak řídit rizika v dodavatelském řetězci a propojit vlastní ESG strategii a cíle.

Anna Vaníčková
Miroslava Prokešová
Zuzana Pokorná

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Mám zájem o školení
Cena: 6 500,- Kč bez DPH

Netýká se vás přímo Směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti (CSRD) a reportování o udržitelnosti, ale jste součástí dodavatelsko-odběratelského řetězce velké společnosti, která bude muset reportovat? Díky školení zjistíte, co po vás váš odběratel může chtít za data.

3. kurz z modulu ESG témata v detailu

Komu je školení určeno

  • Zaměstnancům odpovědným za řízení trvalé udržitelnosti a ESG
  • Osobám odpovědným za finanční i nefinanční reporting a vztahy s investory
  • Osobám odpovědným za řízení rizik, interní audit a compliance
  • Zaměstnancům napříč útvary/odděleními firem, kteří se věnují nebo chtějí věnovat ESG a trvalé udržitelnosti
  • Vrcholovému managementu

​Program

  • Řízení rizik v dodavatelském řetězci
  • ESG compliance
  • Regulace týkající se dodavatelských řetězců (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CSDDD, zákon o náležité péči v dodavatelském řetězci (LkSG), Směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti (CSRD)
  • Due diligence proces a lidská práva v dodavatelském řetězci