Reference

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Hynek Vodička, výbor pro audit - nezávislý člen

Ředitelem pojišťovny: Výborně zpracovaná hra pro získání zkušenosti při rozhodování o zaměření pojišťovny, včetně konečného finančního výsledku. Doporučuji tuto hru absolovat i s obchodníky a obchodními zástupci. Škoda, že je zpracovaná pouze na neživotní pojištění. Doporučuji tuto hru rozšířit i na ostatní pojišťovací společnosti.

Hynek Vodička
Výbor pro audit – nezávislý člen

PointPark Properties s.r.o., Lenka Mičianiková, Group Reporting Manager

Finančné oddelenia skupiny P3 parks absolvovali spoločné jednodenné školenie na splatnú a odloženú daň organizované KPMG Business Institute. Zámerom bolo získať prehľad ohĺadne typických položiek ovplyvńujúcích základ splatnej dane, ich dopadov na lokálnu odloženú daň a využitie efektivnej sadzby dane pre overenie správnosti výpočtu dane jako takej. Pochopenie jednotlivých častí tejto témy sme si mali možnosť preveriť prostrednictvom konkrétnych prikladov. Zároveň bolo vybraných nielkolko typov transakci, a tie boli bližšie rozobrané z pohľadu prístupu daňovej legislatívy v jednotlivých krajinách, kde P3 skupina posobí. Prostredníctvom tohoto školenia sme chceli zabezpečiť jednotné pochopenie odloženej dane naprieč jednotlivými krajinami jako aj zlepšenie kvality interného reportingu z pohľadu daní. Školenie určite splnilo naše očakávanie.

Lenka Mičianiková
Group Reporting Manager