KPMG Compliance Officer
KPMG Compliance Officer
Tereza Scott, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM, Vlastimil Slovák
16. 1. 2024 (48 000,- Kč) a 16. 1. 2024 (48 000,- Kč)
 Modul 1: Úvod do Compliance
Modul 1: Úvod do Compliance
Tereza Scott, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM, Vlastimil Slovák
16. 1. 2024 (10 000,- Kč) a 16. 1. 2024 (10 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Officer: Modul 1
Modul 2: Legislativní monitoring a early warning
Modul 2: Legislativní monitoring a early warning
Mgr. Ing. Ladislav Karas LL.M., Tereza Scott, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
23. 1. 2024 (10 000,- Kč) a 23. 1. 2024 (10 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Officer: Modul 2
Modul 3: Řízení rizik (FRM) v rámci Compliance
Modul 3: Řízení rizik (FRM) v rámci Compliance
Tereza Scott, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
30. 1. 2024 (10 000,- Kč) a 30. 1. 2024 (10 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Officer: Modul 3
Modul 4: Compliance kontroly a jejich zavedení
Modul 4: Compliance kontroly a jejich zavedení
Tereza Scott, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
6. 2. 2024 (10 000,- Kč) a 6. 2. 2024 (10 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Officer: Modul 4
Jak odhalit podvodné jednání ve finančním sektoru
Jak odhalit podvodné jednání ve finančním sektoru
Ing. Maroš Holodňák
Mám zájem o školení (7 200,- Kč)
Seznámíte se s různými typy podvodného jednání, a to jak interními, tak externími, které se mohou vyskytnout ve finančním sektoru. Dozvíte se o našich zkušenostech z vyšetřování stejně jako o nástrojích, které pomáhají podvodům efektivně předcházet. Pokud se již ve společnosti vyskytnou, naučíte se, jak na ně efektivně reagovat, aby se v budoucnu neopakovaly.
Prověrka třetích stran jako pomocný nástroj při prevenci a vyšetřování podvodů
Prověrka třetích stran jako pomocný nástroj při prevenci a vyšetřování podvodů
Ing. Maroš Holodňák
Mám zájem o školení (7 200,- Kč)
Seznámíme Vás s metodikou jak efektivně prověřit dodavatele, obchodní partnery, zaměstnance, případně další subjekty tak, abyste odhalili a ověřili jejich silné, slabé stránky, reputaci a informace, které jsou pro obchodní vztah důležité. Podělíme se s Vámi o zkušenosti, kdy by k prověřování mělo docházet a jak výsledky systematicky evidovat a analyzovat.
Modul 5: Komunikace pro Compliance
Modul 5: Komunikace pro Compliance
Tereza Scott, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
Mám zájem o školení (10 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Officer: Modul 5
Modul 6: Digitalizace a transformace Compliance – WEBINÁŘ
Modul 6: Digitalizace a transformace Compliance – WEBINÁŘ
Tereza Scott, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
Mám zájem o školení (10 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Officer: Modul 6
 Modul 7: Jak vybudovat Compliance
Modul 7: Jak vybudovat Compliance
Tereza Scott, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
Mám zájem o školení (12 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Manager: Modul 7
Modul 8: Řízení Compliance oddělení a reporting
Modul 8: Řízení Compliance oddělení a reporting
Tereza Scott, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
Mám zájem o školení (12 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Manager: Modul 8
Modul 9: Leadership v Compliance
Modul 9: Leadership v Compliance
Mgr. Jan Vojtko, Tereza Scott, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
Mám zájem o školení (12 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Manager: Modul 9
Střet zájmů v teorii a praxi
Střet zájmů v teorii a praxi
Vlastimil Slovák, Tereza Scott, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
Mám zájem o školení (5 000,- Kč)
V životě organizace mohou nastat situace, kdy zaměstnanec, manažer či člen statutárního orgánu činí pod tlakem protichůdných zájmů rozhodnutí, která vždy nemusí být ku prospěchu organizace. Na tomto školení se seznámíte s problematikou střetu zájmů, jeho etickými i právními aspekty a možnými dopady. Kurz poskytne zájemcům přehled o nástrojích prevence střetu zájmů a možných způsobech reakce.

Na vašem soukromí nám záleží

Abychom zajistili správnou funkčnost a přizpůsobili stránky Vašim potřebám vás žádáme o souhlas s používáním souborů cookies, který vyžaduje nová legislativa.

Povolit
Nepovolit