Minimální korporátní povinnosti a odpovědnost jednatelů a členů představenstev
Minimální korporátní povinnosti a odpovědnost jednatelů a členů představenstev
Mgr. Ing. Iva Špačková, Mgr. David Flutka
Mám zájem o školení (3 000,- Kč)
Rekodifikace v mnoha ohledech zpřísnila odpovědnost jednatelů s.r.o. a členů představenstev a.s. Po konci účetního období se řada společností zaměřuje na účetnictví a daně, stranou však zůstávají ostatní právní povinnosti členů statutárních orgánů. Jaké je minimum každoročních právních kroků, které nelze opomenout?
Compliance – jak na ni prakticky z právního i riskového pohledu
Compliance – jak na ni prakticky z právního i riskového pohledu
Mgr. Viktor Dušek, Ing. Jan Šiška
Mám zájem o školení (4 400,- Kč)
V první části se seznámíte s compliance z právního pohledu, co je jejím obsahem a jaká rizika jsou spojena s neplněním povinností v oblasti compliance pro společnost i její management. V druhé části se dozvíte praktické dopady pro komerční společnosti, jakým způsobem může společnost přistoupit k řízení compliance, jak tuto roli zařadit do řídících struktur a efektivně řídit compliance rizika.
GDPR: Nová pravidla ochrany osobních údajů
GDPR: Nová pravidla ochrany osobních údajů
Mgr. Viktor Dušek, Mgr. Filip Horák, Ing. Radek Koudela
Mám zájem o školení (4 400,- Kč)
Letos nabude účinnosti Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Školení je proto zaměřeno nejen na nejvýznamnější novinky a právní aspekty, které nová regulace přináší, ale i na související praktické změny v oblasti zpracování osobních údajů včetně nastavení vnitřních procesů a IT infrastruktury.
GDPR: Nová pravidla ochrany osobních údajů – BRNO
GDPR: Nová pravidla ochrany osobních údajů – BRNO
Mgr. Filip Horák
Mám zájem o školení (3 000,- Kč)
V roce 2018 nabude účinnosti obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé také pod zkratkou GDPR). Nařízení zavádí významné změny pro správce, zpracovatele a také subjekty osobních údajů. Na GDPR musí společnosti zpracovávající osobní údaje reagovat technicky i organizačně. Školení je zaměřeno především na nejvýznamnější novinky a právní aspekty, které nová regulace přináší.
GDPR: Nová pravidla ochrany osobních údajů – OSTRAVA
GDPR: Nová pravidla ochrany osobních údajů – OSTRAVA
Mgr. Filip Horák
Mám zájem o školení (3 000,- Kč)
V roce 2018 nabude účinnosti obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé také pod zkratkou GDPR). Nařízení zavádí významné změny pro správce, zpracovatele a také subjekty osobních údajů. Na GDPR musí společnosti zpracovávající osobní údaje reagovat technicky i organizačně. Školení je zaměřeno především na nejvýznamnější novinky a právní aspekty, které nová regulace přináší.