Minimální korporátní povinnosti a odpovědnost jednatelů a členů představenstev
Minimální korporátní povinnosti a odpovědnost jednatelů a členů představenstev

Mám zájem o školení (3 500,- Kč)
Rekodifikace v mnoha ohledech zpřísnila odpovědnost jednatelů s.r.o. a členů představenstev a.s. Po konci účetního období se řada společností zaměřuje na účetnictví a daně, stranou však zůstávají ostatní právní povinnosti členů statutárních orgánů. Jaké je minimum každoročních právních kroků, které nelze opomenout?
Compliance – jak na ni prakticky z právního i riskového pohledu
Compliance – jak na ni prakticky z právního i riskového pohledu
Ing. Jan Šiška, Mgr. Viktor Dušek
Mám zájem o školení (5 300,- Kč)
V první části se seznámíte s compliance z právního pohledu, co je jejím obsahem a jaká rizika jsou spojena s neplněním povinností v oblasti compliance pro společnost i její management. V druhé části se dozvíte praktické dopady pro komerční společnosti, jakým způsobem může společnost přistoupit k řízení compliance, jak tuto roli zařadit do řídících struktur a efektivně řídit compliance rizika.
GDPR: Nová pravidla ochrany osobních údajů
GDPR: Nová pravidla ochrany osobních údajů
Mgr. Viktor Dušek, Mgr. Filip Horák, Ing. Radek Koudela
Mám zájem o školení (5 300,- Kč)
Letos nabude účinnosti Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Školení je proto zaměřeno nejen na nejvýznamnější novinky a právní aspekty, které nová regulace přináší, ale i na související praktické změny v oblasti zpracování osobních údajů včetně nastavení vnitřních procesů a IT infrastruktury.
GDPR: Zkušenosti z implementace
GDPR: Zkušenosti z implementace
Od května 2018 je účinné obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Klientům jsme asistovali v různých fázích přípravy a získali rozsáhlé zkušenosti se všemi aspekty GDPR včetně kontrol Úřadu pro ochranu osobních údajů. Zaměříme se na nejdůležitější prvky úspěšné implementace, přetrvávající nejasnosti, hovořit budeme také o technické stránce zabezpečení, vnitřních procesech a bezpečnostním auditu.
Právo v HR: zpracování osobních údajů a monitoring zaměstnanců
Právo v HR: zpracování osobních údajů a monitoring zaměstnanců
Mgr. Ing. Ladislav Karas LL.M., JUDr. Barbora Cvinerová
Mám zájem o školení (1 500,- Kč)
Monitoring zaměstnanců i nakládání s jejich údaji jsou svázány přísnými pravidly. Za jejich porušení hrozí zaměstnavateli citelné sankce. Školení vám pomůže se v této složité problematice zorientovat. Podělíme se s vámi o praktické zkušenosti i postřehy z aktuálních rozhodnutí kontrolních orgánů. Zaměříme se rovněž na dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Právo v HR: ukončování pracovního poměru – praktické rady a postupy
Právo v HR: ukončování pracovního poměru – praktické rady a postupy
Ukončování pracovního poměru představuje jeden z nejtěžších úkolů zaměstnavatele – je potřeba vyhovět přísným požadavkům právních předpisů i soudní judikatury. Nesprávným rozvázáním pracovního poměru zaměstnavatel riskuje vleklý soudní spor a rozsáhlé finanční náklady. Během školení se s vámi podělíme o naše praktické zkušenosti a poradíme, jak se vyvarovat nejčastějších chyb.
Právo v HR: švarcsystém a zastřené agenturní zaměstnávání – jak je poznat a jak se jim vyhnout
Právo v HR: švarcsystém a zastřené agenturní zaměstnávání – jak je poznat a jak se jim vyhnout
Švarcsystém a zastřené agenturní zaměstnávání jsou jedněmi z největších strašáků personalistů. Mezi legálním outsourcingem a nastavením, za které hrozí milionové pokuty, vede velmi tenká hranice. Poradíme vám, jak správně ošetřit smluvní dokumentaci a čemu se vyhnout v každodenní praxi, aby bylo riziko sankcí minimalizováno. Podělíme se také o naše zkušenosti s kontrolami ze strany státních orgánů
Právo v HR: zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců do zahraničí
Právo v HR: zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců do zahraničí
Situace na trhu práce nutí zaměstnavatele hledat pracovníky i za hranicemi. Se zaměstnáváním cizinců je ale spojena řada povinností. Ty pro vás přehledně shrneme a podělíme se i o praktické zkušenosti s vyřizováním potřebných povolení a s reálným fungováním správních orgánů. Rozebereme problematiku vysílání zaměstnanců do zahraničí, ať už k poskytování služeb, nebo v rámci nadnárodních koncernů.