Minimální korporátní povinnosti a odpovědnost jednatelů a členů představenstev
Minimální korporátní povinnosti a odpovědnost jednatelů a členů představenstev

Mám zájem o školení (3 500,- Kč)
Rekodifikace v mnoha ohledech zpřísnila odpovědnost jednatelů s.r.o. a členů představenstev a.s. Po konci účetního období se řada společností zaměřuje na účetnictví a daně, stranou však zůstávají ostatní právní povinnosti členů statutárních orgánů. Jaké je minimum každoročních právních kroků, které nelze opomenout?
Compliance – jak na ni prakticky z právního i riskového pohledu
Compliance – jak na ni prakticky z právního i riskového pohledu
Mgr. Viktor Dušek, Ing. Jan Šiška
Mám zájem o školení (5 300,- Kč)
V první části se seznámíte s compliance z právního pohledu, co je jejím obsahem a jaká rizika jsou spojena s neplněním povinností v oblasti compliance pro společnost i její management. V druhé části se dozvíte praktické dopady pro komerční společnosti, jakým způsobem může společnost přistoupit k řízení compliance, jak tuto roli zařadit do řídících struktur a efektivně řídit compliance rizika.
GDPR: Nová pravidla ochrany osobních údajů
GDPR: Nová pravidla ochrany osobních údajů
Mgr. Viktor Dušek, Mgr. Filip Horák, Ing. Radek Koudela
Mám zájem o školení (5 300,- Kč)
Letos nabude účinnosti Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Školení je proto zaměřeno nejen na nejvýznamnější novinky a právní aspekty, které nová regulace přináší, ale i na související praktické změny v oblasti zpracování osobních údajů včetně nastavení vnitřních procesů a IT infrastruktury.
GDPR: Zkušenosti z implementace
GDPR: Zkušenosti z implementace
Od května 2018 je účinné obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Klientům jsme asistovali v různých fázích přípravy a získali rozsáhlé zkušenosti se všemi aspekty GDPR včetně kontrol Úřadu pro ochranu osobních údajů. Zaměříme se na nejdůležitější prvky úspěšné implementace, přetrvávající nejasnosti, hovořit budeme také o technické stránce zabezpečení, vnitřních procesech a bezpečnostním auditu.