Škola DPH
Škola DPH
Karolína Kyselová, Michaela Moučková, Petra Němcová
21. 3. 2024 (17 250,- Kč) a 21. 3. 2024 (17 250,- Kč)
Vzdělávací program Škola DPH pomáhá firmám a jejím zaměstnancům zorientovat se v daňové problematice. Po absolvování kurzu budou účastníci seznámeni se základy DPH počínaje lokálními a přeshraničními transakcemi se zbožím a službami až po nezbytnou administrativu.
Převodní ceny u finančních transakcí pro nebankovní subjekty
Převodní ceny u finančních transakcí pro nebankovní subjekty
Ing. Zdeněk Řehák
Mám zájem o školení (6 500,- Kč)
Pomocí praktických příkladů se dozvíte, jak stanovit úrokovou míru u úvěrů mezi spřízněnými osobami, aby její výše byla před správcem daně obhajitelná, jak přistupovat k bezúročným půjčkám, jaké jsou principy cash poolingu, kdy je vhodné k němu přistoupit, jaké problémy v souvislosti s ním v praxi nejčastěji vznikají a další informace z oblasti garancí.
Služby ve skupině a jejich daňová úskalí
Služby ve skupině a jejich daňová úskalí
Soňa Saidlová, Ing. Petr Bruštík
Mám zájem o školení (6 500,- Kč)
Dozvíte se, jaká daňová úskalí mohou vzniknout při poskytování služeb v rámci skupiny. Zaměříme se na převodní ceny vč. konceptu sdílení nákladů.Seznámíte se se situacemi, kdy může poskytování služeb vést ke vzniku stálé provozovny a kdy mohou být platby za služby předmětem srážkové daně.Problematiku budeme demonstrovat na aktuální judikatuře Nejvyššího správního soudu a na praktických příkladech.
DPH u přeshraničních transakcí – příklady z praxe
DPH u přeshraničních transakcí – příklady z praxe
Petra Němcová
Mám zájem o školení (6 500,- Kč)
Díky příkladům obchodních transakcí z praxe získáte přehled o pravidlech uplatňování DPH v mezinárodním obchodě. Dozvíte se, jaká daňová úskalí mohou vzniknout při poskytování služeb a dodání zboží do jiných zemí, a budete schopni definovat rizikové oblasti a navrhovat jejich řešení.
Daňový řád pro účetní a pracovníky mzdových či finančních oddělení
Daňový řád pro účetní a pracovníky mzdových či finančních oddělení

Mám zájem o školení (6 500,- Kč)
Pomůžeme vám zorientovat se v základních institutech Daňového řádu a poradíme, jak postupovat při jednotlivých úkonech při správě daní. Vysvětlíme vám, jak se počítají lhůty pro různé úkony, příslušenství daně a pokuty při správě daní, a zaměříme se i na kontrolní postupy správců daní.
Základy převodních cen
Základy převodních cen
Ing. Petr Bruštík
Mám zájem o školení (6 500,- Kč)
Představíme vám legislativní požadavky a základní metody, které se používají při transakcích se spojenými osobami. Upozorníme vás na rizika související s nastavením převodních cen pro společnosti. Probereme požadavky na přípravu dokumentace převodních cen. Pomůžeme vám se základní orientací u specifických transakcí – manažerských služeb, finančních transakcí a poskytování nehmotného majetku.
Daňové nástrahy marketingových nákladů z pohledu finančních institucí
Daňové nástrahy marketingových nákladů z pohledu finančních institucí

Mám zájem o školení (3 800,- Kč)
Školení se zaměřuje na specifické marketingové náklady obvyklé v prostředí finančních institucí. Z daňového pohledu se podíváme na typické propagační akce pořádané zejména bankami, pojišťovnami či leasingovými společnostmi. Nezapomeneme ani na zákaznické věrnostní programy či motivační schémata pro zprostředkovatele finančních a pojistných produktů.
Legislativní úprava a aktuální výklady DPH u finančních činností
Legislativní úprava a aktuální výklady DPH u finančních činností

Mám zájem o školení (6 500,- Kč)
Provedeme vás světem DPH u finančních institucí. Zaměříme se nejen na legislativní úpravu, ale také na spletitou síť souvisejících výkladů státní správy včetně bohaté judikatury Soudního dvora Evropské unie. Samozřejmostí bude i řada příkladů z praxe.
Daňová specifika u leasingových společností
Daňová specifika u leasingových společností

Mám zájem o školení (3 800,- Kč)
Dozvíte se, na jaká daňová úskalí můžete narazit u finančních produktů leasingových společností. Na praktických příkladech vám ukážeme, jak správně uplatnit DPH, zaměříme se i na problematiku daně z příjmů. Pomůžeme vám identifikovat rizikové oblasti a na praktických příkladech si ukážeme, jak je možné je ošetřit.
Regulatorní a daňový rámec pro činnost fondů kvalifikovaných investorů v ČR
Regulatorní a daňový rámec pro činnost fondů kvalifikovaných investorů v ČR
JUDr. Jana Fuksová, LL.M.
Mám zájem o školení (3 800,- Kč)
Problematika fondů kvalifikovaných investorů a způsobů investování obecně představuje dynamicky se rozvíjející odvětví, jak po právní, tak daňové stránce, pro které je navíc typická značná míra regulace. Přijďte si proto poslechnout naše odborníky a diskutovat s nimi o otázkách, které Vás zajímají.
Kontrolní hlášení – praktické aspekty přípravy a zpracování
Kontrolní hlášení – praktické aspekty přípravy a zpracování

Mám zájem o školení (3 800,- Kč)
Blíží se okamžik pro podání prvního kontrolního hlášení. Provedeme vás praktickými příklady transakcí, které se budou vykazovat v kontrolním hlášení. Získáte přehled o pravidlech vykazování jednotlivých plnění a zároveň upozorníme na nejasné oblasti. Dozvíte se, na jaké typy transakcí se zaměřit a jaké informace uvést tak, aby podání bylo bezchybné.
Daně z pohledu investora a jak na ně?
Daně z pohledu investora a jak na ně?

Mám zájem o školení (3 800,- Kč)
Pomůžeme vám zorientovat se ve spletité úpravě zdaňování příjmů z cenných papírů. Z daňového pohledu projdeme nejčastější typy investic soukromých osob. Budeme se zabývat nejen samotnou držbou, ale také aspekty obchodování s investičními instrumenty. Samozřejmostí bude také řada praktických příkladů.
Kontrolní hlášení – první zkušenosti, rizikové oblasti a další novinky v DPH
Kontrolní hlášení – první zkušenosti, rizikové oblasti a další novinky v DPH

Mám zájem o školení (3 800,- Kč)
Podělíme se s vámi o dosavadní zkušenosti s podáváním prvních kontrolních hlášení. Budeme diskutovat nejčastější dotazy ze strany finančních úřadů a jak těmto dotazům co nejlépe čelit. Zaměříme se na specifické typy transakcí a jejich vykázání v kontrolním hlášení. Dále vám představíme změny v DPH chystané od května/června 2016.
Poslední vývoj v oblasti opatření EU a OECD proti vyhýbání se daňovým povinnostem a jejich implementace a dopad
Poslední vývoj v oblasti opatření EU a OECD proti vyhýbání se daňovým povinnostem a jejich implementace a dopad

Mám zájem o školení (3 800,- Kč)
OECD projekt BEPS a navazující EU směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem mění daňové prostředí. Prodiskutujeme poslední vývoj v této oblasti, upozorníme na právní úpravy, které Česká republika musí povinně implementovat, ukážeme možné dopady navrhovaných opatření na odečitatelnost úroků z úvěrů, využívání holdingových společností, výplatu dividend nebo pojetí stálé provozovny.
Daňový pohled na marketingové aktivity – očima praxe i judikatury
Daňový pohled na marketingové aktivity – očima praxe i judikatury
Ing. Monika Sychrovská, Ing. Eva Lenzová
Mám zájem o školení (6 500,- Kč)
Dozvíte se, jaká daňová úskalí mohou vzniknout při organizaci různých marketingových aktivit, a budete schopni identifikovat rizikové oblasti. Zaměříme se zejména na reklamní akce pořádané obchodními a výrobními společnostmi. Problematiku budeme ilustrovat na základě praktických zkušeností a na aktuální judikatuře Nejvyššího správního soudu.
Jak prezentovat finanční údaje pro nefinanční pozice
Jak prezentovat finanční údaje pro nefinanční pozice
Mgr. Jan Vojtko
Mám zájem o školení (Cena dle individuální dohody)
Daňová specifika holdingových a financujících společností a společností poskytujících manažerské služby
Daňová specifika holdingových a financujících společností a společností poskytujících manažerské služby
Luděk Vacík
Mám zájem o školení (3 800,- Kč)
Aktivity holdingových a financujících společností a společností poskytujících manažerské služby přinášejí celou řadu specifických daňových problémů, ať už z pohledu uznatelnosti nákladů, převodních cen, či srážkových daní. Zároveň jsou tyto společnosti v poslední době...
Zaměstnanecké benefity daňovou a pojistnou optikou
Zaměstnanecké benefity daňovou a pojistnou optikou
Ing. Lenka Nováková, MBA
Mám zájem o školení (6 500,- Kč)
Zaměstnanecké benefity hrají významnou roli nejen při získávání nových zaměstnanců, ale i při udržení si zaměstnanců stávajících. Spokojení a motivovaní zaměstnanci jsou jednou ze základních podmínek úspěchu každé společnosti. Správně nastavený systém zaměstnaneckých benefitů by měl přispívat k loajalitě zaměstnanců a zvyšovat jejich motivaci.
Očekávané změny v zákoně o účetnictví pro rok 2024 a následující roky
Očekávané změny v zákoně o účetnictví pro rok 2024 a následující roky
Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA
Mám zájem o školení (4 000,- Kč)
V rámci kurzu vám představíme aktuální znění novel zákona o účetnictví (případně souvisejících vyhlášek), které budou účinné již pro rok 2024.

Na vašem soukromí nám záleží

Abychom zajistili správnou funkčnost a přizpůsobili stránky Vašim potřebám vás žádáme o souhlas s používáním souborů cookies, který vyžaduje nová legislativa.

Povolit
Nepovolit