Compliance – jak na ni prakticky z právního i riskového pohledu
Compliance – jak na ni prakticky z právního i riskového pohledu
Ing. Jan Šiška, Mgr. Viktor Dušek
Mám zájem o školení (5 300,- Kč)
V první části se seznámíte s compliance z právního pohledu, co je jejím obsahem a jaká rizika jsou spojena s neplněním povinností v oblasti compliance pro společnost i její management. V druhé části se dozvíte praktické dopady pro komerční společnosti, jakým způsobem může společnost přistoupit k řízení compliance, jak tuto roli zařadit do řídících struktur a efektivně řídit compliance rizika.