Význam Compliance roste a zvyšují se také nároky na jeho manažery. Nejúspěšnější jsou ti, kteří umí kombinovat znalosti z oblasti práva, řízení rizik, auditu či projektového řízení. Jen tak dokáží všechny změny a rizika správně a včas identifikovat, vyhodnotit a řídit.

Komu je program určen

 • Zaměstnancům Compliance oddělení
 • Interním auditorům
 • Vrcholovému managementu

O čem získáte přehled?

 • Jak zasadit role Compliance Officera a Compliance Managera v rámci governance a jak je navázat na právní oddělení, risk management nebo interní audit,
 • jak nastavit proaktivní Compliance,
 • jak identifikovat, vyhodnotit a ošetřit rizika spojená s Compliance,
 • jak často a kde sledovat potřebnou legislativu,
 • jak zajistit vzájemný soulad předpisové základny a přijmout vnitřní předpisy,
 • jak efektivně nastavit a provádět reporting a kontroly,
 • jak neodpovídat za trestní jednání zaměstnancù,
 • jak získat potřebné finance a lidské zdroje,
 • kdy, co a jak prezentovat vedení a jak motivovat vlastní tým,
 • jaké jsou dopady digitalizace a technologického vývoje.

Program KPMG Compliance Officer a KPMG Compliance Manager je zakončen písemnou zkouškou.

Po absolvování modulů 1–6 a úspěšném složení závěrečného testu, obdrží účastník certifikát KPMG Compliance Officer.
Po absolvování modulů 1–9 a úspěšném složení závěrečného testu, obdrží účastník certifikát KPMG Compliance Manager.

Každý modul lze certifikovat zvlášť na základě účasti.

Celková cena programu KPMG Compliance Officer (modul 1–6) je 48 000 Kč bez DPH.
Celková cena programu KPMG Compliance Manager (modul 7–9) je 30 000 Kč bez DPH.

Při objednání jednotlivých modulů programu KPMG Compliance Officer je cena 10 000 Kč bez DPH.
Při objednání jednotlivých modulů programu KPMG Compliance Manager je cena 12 000 Kč bez DPH.

Modul 3: Řízení rizik (FRM) v rámci Compliance
Modul 3: Řízení rizik (FRM) v rámci Compliance
Tereza Jechová, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
7. 11. 2019 (10 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Officer: Modul 3
Modul 4: Compliance kontroly a jejich zavedení
Modul 4: Compliance kontroly a jejich zavedení
Tereza Jechová, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
22. 11. 2019 (10 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Officer: Modul 4
Modul 6: Digitalizace a transformace Compliance
Modul 6: Digitalizace a transformace Compliance
Tereza Jechová, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
17. 12. 2019 (10 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Officer: Modul 6
 Modul 7: Jak vybudovat Compliance
Modul 7: Jak vybudovat Compliance
Tereza Jechová, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
28. 1. 2020 (12 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Manager: Modul 7
Modul 8: Řízení Compliance oddělení a reporting
Modul 8: Řízení Compliance oddělení a reporting
Tereza Jechová, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
25. 2. 2020 (12 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Manager: Modul 8
Modul 9: Leadership v Compliance
Modul 9: Leadership v Compliance
Program KPMG Compliance Manager: Modul 9
 Modul 1: Úvod do Compliance
Modul 1: Úvod do Compliance
Program KPMG Compliance Officer: Modul 1