Význam Compliance roste a zvyšují se také nároky na jeho manažery. Nejúspěšnější jsou ti, kteří umí kombinovat znalosti z oblasti práva, řízení rizik, auditu či projektového řízení. Jen tak dokáží všechny změny a rizika správně a včas identifikovat, vyhodnotit a řídit.

Komu je program určen

 • Zaměstnancům Compliance oddělení
 • Interním auditorům
 • Vrcholovému managementu

O čem získáte přehled?

 • Jak zasadit role Compliance Officera a Compliance Managera v rámci governance a jak je navázat na právní oddělení, risk management nebo interní audit,
 • jak nastavit proaktivní Compliance,
 • jak identifikovat, vyhodnotit a ošetřit rizika spojená s Compliance,
 • jak často a kde sledovat potřebnou legislativu,
 • jak zajistit vzájemný soulad předpisové základny a přijmout vnitřní předpisy,
 • jak efektivně nastavit a provádět reporting a kontroly,
 • jak neodpovídat za trestní jednání zaměstnancù,
 • jak získat potřebné finance a lidské zdroje,
 • kdy, co a jak prezentovat vedení a jak motivovat vlastní tým,
 • jaké jsou dopady digitalizace a technologického vývoje.

Program KPMG Compliance Officer a KPMG Compliance Manager je zakončen písemnou zkouškou.

Po absolvování modulů 1–6 a úspěšném složení závěrečného testu, obdrží účastník certifikát KPMG Compliance Officer.
Po absolvování modulů 1–9 a úspěšném složení závěrečného testu, obdrží účastník certifikát KPMG Compliance Manager.

Každý modul lze certifikovat zvlášť na základě účasti.

Celková cena programu KPMG Compliance Officer (modul 1–6) je 48 000 Kč bez DPH.
Celková cena programu KPMG Compliance Manager (modul 7–9) je 30 000 Kč bez DPH.

Při objednání jednotlivých modulů programu KPMG Compliance Officer je cena 10 000 Kč bez DPH.
Při objednání jednotlivých modulů programu KPMG Compliance Manager je cena 12 000 Kč bez DPH.

KPMG Compliance Officer
KPMG Compliance Officer
Tereza Scott, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM, Vlastimil Slovák
16. 1. 2024 (48 000,- Kč) a 16. 1. 2024 (48 000,- Kč)
 Modul 1: Úvod do Compliance
Modul 1: Úvod do Compliance
Tereza Scott, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM, Vlastimil Slovák
16. 1. 2024 (10 000,- Kč) a 16. 1. 2024 (10 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Officer: Modul 1
Modul 2: Legislativní monitoring a early warning
Modul 2: Legislativní monitoring a early warning
Mgr. Ing. Ladislav Karas LL.M., Tereza Scott, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
23. 1. 2024 (10 000,- Kč) a 23. 1. 2024 (10 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Officer: Modul 2
Modul 3: Řízení rizik (FRM) v rámci Compliance
Modul 3: Řízení rizik (FRM) v rámci Compliance
Tereza Scott, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
30. 1. 2024 (10 000,- Kč) a 30. 1. 2024 (10 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Officer: Modul 3
Modul 4: Compliance kontroly a jejich zavedení
Modul 4: Compliance kontroly a jejich zavedení
Tereza Scott, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
6. 2. 2024 (10 000,- Kč) a 6. 2. 2024 (10 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Officer: Modul 4
Modul 5: Komunikace pro Compliance
Modul 5: Komunikace pro Compliance
Tereza Scott, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
Mám zájem o školení (10 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Officer: Modul 5
Modul 6: Digitalizace a transformace Compliance – WEBINÁŘ
Modul 6: Digitalizace a transformace Compliance – WEBINÁŘ
Tereza Scott, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
Mám zájem o školení (10 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Officer: Modul 6
 Modul 7: Jak vybudovat Compliance
Modul 7: Jak vybudovat Compliance
Tereza Scott, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
Mám zájem o školení (12 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Manager: Modul 7
Modul 8: Řízení Compliance oddělení a reporting
Modul 8: Řízení Compliance oddělení a reporting
Tereza Scott, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
Mám zájem o školení (12 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Manager: Modul 8
Modul 9: Leadership v Compliance
Modul 9: Leadership v Compliance
Mgr. Jan Vojtko, Tereza Scott, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
Mám zájem o školení (12 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Manager: Modul 9
Anti-bribery a korupce
Anti-bribery a korupce
Tereza Scott, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
Mám zájem o školení (8 000,- Kč)
Specifický modul Compliance Management Programme
Regulace finančního sektoru, včetně AML
Regulace finančního sektoru, včetně AML
Tereza Scott, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
Mám zájem o školení (8 000,- Kč)
Specifický modul Compliance Management Programme
Ochrana hospodářské soutěže, ochrana spotřebitele
Ochrana hospodářské soutěže, ochrana spotřebitele
Tereza Scott, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
Mám zájem o školení (8 000,- Kč)
Specifický modul Compliance Management Programme
Outsourcing a monitoring třetích stran
Outsourcing a monitoring třetích stran
Tereza Scott, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
Mám zájem o školení (8 000,- Kč)
Specifický modul Compliance Management Programme
Pracovní právo pro Compliance
Pracovní právo pro Compliance
Mgr. Ing. Ladislav Karas LL.M.
Mám zájem o školení (8 000,- Kč)
Specifický modul Compliance Management Programme
Projektové řízení
Projektové řízení
Tereza Scott, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
Mám zájem o školení (8 000,- Kč)
Specifický modul Compliance Management Programme
GDPR v praxi
GDPR v praxi

Mám zájem o školení (8 000,- Kč)
Specifický modul Compliance Management Programme
Střet zájmů v teorii a praxi
Střet zájmů v teorii a praxi
Vlastimil Slovák, Tereza Scott, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
Mám zájem o školení (5 000,- Kč)
V životě organizace mohou nastat situace, kdy zaměstnanec, manažer či člen statutárního orgánu činí pod tlakem protichůdných zájmů rozhodnutí, která vždy nemusí být ku prospěchu organizace. Na tomto školení se seznámíte s problematikou střetu zájmů, jeho etickými i právními aspekty a možnými dopady. Kurz poskytne zájemcům přehled o nástrojích prevence střetu zájmů a možných způsobech reakce.

Na vašem soukromí nám záleží

Abychom zajistili správnou funkčnost a přizpůsobili stránky Vašim potřebám vás žádáme o souhlas s používáním souborů cookies, který vyžaduje nová legislativa.

Povolit
Nepovolit