Prověrka třetích stran jako pomocný nástroj při prevenci a vyšetřování podvodů
Prověrka třetích stran jako pomocný nástroj při prevenci a vyšetřování podvodů
Ing. Maroš Holodňák
Mám zájem o školení (6 600,- Kč)
Seznámíme Vás s metodikou jak efektivně prověřit dodavatele, obchodní partnery, zaměstnance, případně další subjekty tak, abyste odhalili a ověřili jejich silné, slabé stránky, reputaci a informace, které jsou pro obchodní vztah důležité. Podělíme se s Vámi o zkušenosti, kdy by k prověřování mělo docházet a jak výsledky systematicky evidovat a analyzovat.
Vše, co jste chtěli vědět o Solvency II, ale báli jste se zeptat
Vše, co jste chtěli vědět o Solvency II, ale báli jste se zeptat
Ing. Petr Kunzmann
Mám zájem o školení (7 100,- Kč)
Solvency II, klíčová reforma regulace evropského pojišťovnictví, už reálně ovlivňuje všechny pojišťovny v EU. Změny mají přímé dopady nejen na jejich fungování například v oblasti řízení rizik, kapitálu nebo dat a systémů, ovlivní zároveň i přístup regulátorů.
Vlastní posouzení rizik a solventnosti (ORSA), teorie – znáte svá rizika?
Vlastní posouzení rizik a solventnosti (ORSA), teorie – znáte svá rizika?
Ing. Petr Kunzmann
Mám zájem o školení (7 100,- Kč)
ORSA, ústřední bod směrnice Solvency II, si klade za cíl pomoci představenstvu přijímat kvalitní strategická rozhodnutí, definovat vytvářené hodnoty a šířit povědomí o rizicích v rámci celé společnosti. Díky našemu školení se dozvíte, co to znamená a jaký dopad má implementace ORSA na fungování pojišťovny.
Vlastní posouzení rizik a solventnosti (ORSA) – O co jde v tomto zcela novém regulatorním požadavku?
Vlastní posouzení rizik a solventnosti (ORSA) – O co jde v tomto zcela novém regulatorním požadavku?
Ing. Petr Kunzmann
Mám zájem o školení (7 100,- Kč)
ORSA, ústřední bod směrnice Solvency II, si klade za cíl pomoci představenstvu přijímat kvalitní strategická rozhodnutí, definovat vytvářené hodnoty a šířit povědomí o rizicích v rámci celé společnosti.
Datová kvalita v kontextu Solvency II – věříte svým datům?
Datová kvalita v kontextu Solvency II – věříte svým datům?
Ing. Radka Haluzíková, ACCA, CISA, CRISS
Mám zájem o školení (4 100,- Kč)
Solvency II klade striktní požadavky na data a jejich kvalitu. Mezi klíčové parametry patří, že data používaná pro výpočet technických rezerv musí splňovat kritérium kompletnosti, přesnosti a vhodnosti. Díky našemu školení zjistíte, co konkrétně se pod touto definicí skrývá. Dozvíte se, jak v praxi pragmaticky přistoupit k řízení kvality dat.
Ředitelem pojišťovny
Ředitelem pojišťovny
Mgr. Martin Hrdý
Mám zájem o školení (Cena dle individuální dohody)
Tušíte, co všechno obnáší řízení pojišťovny? Pojďte se odreagovat a staňte se na chvíli ředitelem pojišťovny. Na začátku hry budete mít s ostatními hráči stejnou výchozí pozici, takže můžete teoreticky dosáhnout stejných výsledků. Opak je ale pravdou…
Výkaznictví – zvládáte včas reporting?
Výkaznictví – zvládáte včas reporting?
Ing. Radka Haluzíková, ACCA, CISA, CRISS
Mám zájem o školení (7 100,- Kč)
Solvency II (SII) přináší nový způsob, jak mají pojišťovny o sobě informovat a jaké údaje zasílat dohledovým orgánům. Splnit požadavky na výkaznictví a sladit pravidelný proces reportingu podle různých standardů bude klást vysoké nároky na zefektivnění celého procesu. Přijďte se seznámit s jednotlivými požadavky i praktickými zkušenostmi s implementací vykazovacích povinností podle SII.
Daňové nástrahy marketingových nákladů z pohledu finančních institucí
Daňové nástrahy marketingových nákladů z pohledu finančních institucí
Ing. Ladislav Malůšek
Mám zájem o školení (3 000,- Kč)
Školení se zaměřuje na specifické marketingové náklady obvyklé v prostředí finančních institucí. Z daňového pohledu se podíváme na typické propagační akce pořádané zejména bankami, pojišťovnami či leasingovými společnostmi. Nezapomeneme ani na zákaznické věrnostní programy či motivační schémata pro zprostředkovatele finančních a pojistných produktů.
Legislativní úprava a aktuální výklady DPH u finančních činností
Legislativní úprava a aktuální výklady DPH u finančních činností
Hana Hašková, Veronika Výborná
Mám zájem o školení (4 500,- Kč)
Provedeme vás světem DPH u finančních institucí. Zaměříme se nejen na legislativní úpravu, ale také na spletitou síť souvisejících výkladů státní správy včetně bohaté judikatury Soudního dvora Evropské unie. Samozřejmostí bude i řada příkladů z praxe.
Aktuárské školení pro neaktuáry
Aktuárské školení pro neaktuáry
Ing. Viktor Brůžek
Mám zájem o školení (6 600,- Kč)
Speciální kurz poskytne neaktuárským odborníkům z pojistného sektoru užitečné poznatky o aktuárské práci, aby tuto oblast lépe pochopili a dokázali integrovat pojistně-technické úvahy do své práce. Zefektivní tak spolupráci mezi jednotlivými odděleními v rámci pojišťovny.
Požadavky na auditní výbor ve světle novely zákona 93/2009 Sb., o auditorech
Požadavky na auditní výbor ve světle novely zákona 93/2009 Sb., o auditorech
Ing. Lukáš Bajgar, ACCA
Mám zájem o školení (3 000,- Kč)
Novela zákona o auditorech přináší výrazné změny ve fungování výborů pro audit, a to nejen co se týče složení a postavení výboru samotného, požadavků na nezávislost a odbornou způsobilost, ale zejména v oblasti požadavků na rozsah agend, které má nově výbor pro audit vykonávat.
Zaměstnanecké benefity dle IAS 19
Zaměstnanecké benefity dle IAS 19
Martin Kožár, Ing. Viktor Brůžek
Mám zájem o školení (3 000,- Kč)
Seznámíme vás s klasifikací zaměstnaneckých benefitů podle regulace IAS 19 a představíme metody a principy, které by společnosti měly používat pro ocenění závazků plynoucích z dlouhodobých zaměstnaneckých požitků ve svém účetnictví.
IFRS 17: Hlavní aspekty nového účetního standardu
IFRS 17: Hlavní aspekty nového účetního standardu
Mgr. Martin Hrdý, Ing. Viktor Brůžek
Mám zájem o školení (6 600,- Kč)
Chcete získat rychlý přehled o hlavních technických aspektech a praktických dopadech nového účetního standardu pro pojišťovny IFRS 17? Připravujete se na plánované změny v procesech a vykazování pojišťoven podle nového standardu? Rádi byste konzultovali nejasnosti? Pak právě pro Vás je určeno toto školení.
IFRS 17: Aktuárské aspekty nového účetního standardu
IFRS 17: Aktuárské aspekty nového účetního standardu
Mgr. Martin Hrdý, Ing. Viktor Brůžek
Mám zájem o školení (6 600,- Kč)
Chcete získat detailnější přehled o vybraných technických aspektech nového účetního standardu pro pojišťovny IFRS 17 a připravit se v této souvislosti na plánované změny v technických výpočtech pojišťoven? Rádi byste konzultovali nejasnosti? Pak právě pro vás je připraveno toto školení.