Požadavky na auditní výbor ve světle novely zákona 93/2009 Sb., o auditorech

Novela zákona o auditorech přináší výrazné změny ve fungování výborů pro audit, a to nejen co se týče složení a postavení výboru samotného, požadavků na nezávislost a odbornou způsobilost, ale zejména v oblasti požadavků na rozsah agend, které má nově výbor pro audit vykonávat.

Lukáš Bajgar

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Mám zájem o školení
Cena: 3 800,- Kč bez DPH

V souvislosti s regulací auditorské profese v rámci EU patří k novým úkolům výboru pro audit rovněž dohled nad neauditními službami poskytovanými auditorem. Naše školení vám umožní nalézt odpovědi na otázky související s novým postavením a posláním výboru pro audit.

Komu je školení určeno

  • Současným a budoucím členům auditních výborů
  • Nevýkonným členům kontrolních orgánů
  • Představitelům vrcholového vedení společností

Program

  • Požadavky na organizaci a odborné zajištění auditního výboru
  • Činnosti zajišťované auditním výborem
  • Zodpovědnost auditního výboru ve vztahu ke schválení neauditních služeb
  • Reportingové povinnosti auditního výboru

Přínosy

  • Dozvíte se, jak prakticky vykládat požadavky na nezávislost a odbornou způsobilost člena auditního výboru
  • Zjistíte, jaké nové povinnosti zákon členům auditního výboru ukládá
  • Osvojíte si reportingové požadavky směrem k orgánům regulujícím činnost auditního výboru