Modul 3: Řízení rizik (FRM) v rámci Compliance

Program KPMG Compliance Officer: Modul 3

Komu je program určen

  • Zaměstnancům Compliance oddělení
  • Interním auditorům
  • Vrcholovému managementu

Program

  • Compliance riziko a jeho řízení
  • Systém řízení – 3. linie obrany
  • Compliance vs. RM, IA
  • Příklady rizik z praxe a jejich řízení
  • Key Risk Indicators

Program KPMG Compliance Officer je zakončen písemnou zkouškou.
Po absolvování modulů 1–6 a úspěšném složení závěrečného testu, obdrží účastník certifikát KPMG Compliance Officer.
Každý modul lze certifikovat zvlášť na základě účasti.

Celková cena programu KPMG Compliance Officer (modul 1–6) je 48 000 Kč bez DPH.
Při objednání jednotlivých modulů programu KPMG Compliance Officer je cena 10 000 Kč bez DPH.

Termíny

Modul 3: Řízení rizik (FRM)

7. 11. 2019 09:00–16:00
KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8
Cena: 10 000,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

Za účast na tomto školení máte nárok získat 7 CPD bodů pro váš profesionální rozvoj.

Cena zahrnuje studijní materiály, dopolední i odpolední občerstvení a společný oběd. Školení probíhá v českém jazyce.