Střet zájmů v teorii a praxi

V životě organizace mohou nastat situace, kdy zaměstnanec, manažer či člen statutárního orgánu činí pod tlakem protichůdných zájmů rozhodnutí, která vždy nemusí být ku prospěchu organizace. Na tomto školení se seznámíte s problematikou střetu zájmů, jeho etickými i právními aspekty a možnými dopady. Kurz poskytne zájemcům přehled o nástrojích prevence střetu zájmů a možných způsobech reakce.

Vlastimil Slovák
Tereza Scott

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Mám zájem o školení
Cena: 5 000,- Kč bez DPH

Kromě teoretických východisek kurz obsahuje také řadu praktických příkladů.

Komu je školení určeno

 • Členům statutárních orgánů obchodních společností
 • Zaměstnancům compliance, právních, HR či kontrolních útvarů
 • Vedoucím pracovníkům na všech úrovních řízení

Program

 • Právní a etické aspekty střetu zájmů
 • Jednání za právnickou osobu a péče řádného hospodáře
 • Střet zájmů zástupce a zastoupeného, člena statutárního orgánu, zaměstnance
 • Implementace a řízení agendy střetu zájmů – nástroje prevence a detekce
 • Praktické příklady střetu zájmů a jejich řešení

Přínosy

 • Budete schopni identifikovat potenciální i skutečný střet zájmů
 • Porozumíte jeho hlavním právním i etickým důsledkům a budete schopni posoudit jeho závažnost
 • Pochopíte proces implementace střetu zájmů do společnosti
 • Naučíte se reagovat v situaci, kdy střet zájmů nastane

ŠKOLENÍ BUDE PROBÍHAT PREZENČNÍ A ON-LINE FORMOU.