DPH u přeshraničních transakcí – příklady z praxe

Díky příkladům obchodních transakcí z praxe získáte přehled o pravidlech uplatňování DPH v mezinárodním obchodě. Dozvíte se, jaká daňová úskalí mohou vzniknout při poskytování služeb a dodání zboží do jiných zemí, a budete schopni definovat rizikové oblasti a navrhovat jejich řešení.

Petra Němcová

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Mám zájem o školení
Cena: 6 500,- Kč bez DPH

Komu je školení určeno

 • Výkonným a obchodním manažerům firem a zaměstnancům daňových či účetních oddělení, kteří mají ve svém portfoliu klienty s obchodními transakcemi s mezinárodním prvkem (dovozy, vývozy, pořízení či dodání zboží v rámci EU, prodej zboží na dálku v EU (e-shop)
 • Pracovníkům nákupních a prodejních oddělení či logistických a ekonomických útvarů, kteří si potřebují prohloubit dosavadní znalosti dané problematiky

Program

 • Obchodování se zbožím v rámci EU
  • Dodání zboží do EU – podmínky pro osvobození od DPH a prokazování přepravy
  • Pořízení zboží z EU
  • Přemístění vlastního zboží v rámci EU
  • Třístranné a vícestranné (řetězové) transakce – princip přiřazení přepravy
  • Konsignační sklady
  • E-commerce (prodej zboží na dálku přes e-shopy)
 • Obchodování se zbožím se zeměmi mimo EU
  • Dovoz a vývoz zboží
  • Nepřímý vývoz
 • Poskytování a přijímání služeb v přeshraničních vztazích
  • Základní pravidla pro DPH režim služeb
  • Vybrané typy služeb
  • DPH přístup k organizační složce

Přínosy

 • Seznámíme vás s pravidly pro uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek zboží 
 • Porozumíte poskytování a přijímání služeb v přeshraničních vztazích, seznámíte se se základními pojmy
 • Budete schopni identifikovat, jaká rizika plynou ze současného nastavení transakce poskytování služeb mimo Českou republiku
 • Na konkrétních příkladech se naučíte prakticky aplikovat nové poznatky, například vyplnit formuláře souhrnného hlášení

ŠKOLENÍ BUDE PROBÍHAT PREZENČNÍ A ON-LINE FORMOU.

Školení není určeno společnostem poskytujícím daňové a právní poradenství.