DPH u přeshraničních transakcí – příklady z praxe

Díky příkladům obchodních transakcí z praxe získáte přehled o pravidlech uplatňování DPH v mezinárodním obchodě. Dozvíte se, jaká daňová úskalí mohou vzniknout při poskytování služeb a dodání zboží do jiných zemí, a budete schopni definovat rizikové oblasti a navrhovat jejich řešení.

Komu je školení určeno

 • Výkonným a obchodním manažerům firem a zaměstnancům daňových či účetních oddělení, kteří mají ve svém portfoliu klienty s obchodními transakcemi s mezinárodním prvkem (dovozy, vývozy, pořízení či dodání zboží v rámci EU, prodej zboží na dálku v EU (e-shop)
 • Pracovníkům nákupních a prodejních oddělení či logistických a ekonomických útvarů, kteří si potřebují prohloubit dosavadní znalosti dané problematiky

Program

 • Obchodování se zbožím v rámci EU
  • Dodání zboží do EU – podmínky pro osvobození od DPH a prokazování přepravy
  • Pořízení zboží z EU
  • Přemístění vlastního zboží v rámci EU
  • Třístranné a vícestranné (řetězové) transakce – princip přiřazení přepravy
  • Konsignační sklady – změna DPH mechanismu od 1. 9. 2020
  • Zasílání zboží
  • Novela e-commerce (prodej zboží na dálku přes e-shopy)
 • Obchodování se zbožím se zeměmi mimo EU
  • Dovoz a vývoz zboží
  • Nepřímý vývoz
 • Poskytování a přijímání služeb v přeshraničních vztazích
  • Základní pravidla pro DPH režim služeb
  • Vybrané typy služeb
  • DPH přístup k organizační složce

Přínosy

 • Seznámíme vás s pravidly pro uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek zboží (včetně pravidel Quick Fixes implementovaných v září 2020 a základního náhledu do E-commerce novely)
 • Porozumíte poskytování a přijímání služeb v přeshraničních vztazích, seznámíte se se základními pojmy
 • Budete schopni identifikovat, jaká rizika plynou ze současného nastavení transakce poskytování služeb mimo Českou republiku
 • Na konkrétních příkladech se naučíte prakticky aplikovat nové poznatky, například vyplnit formuláře souhrnného hlášení či Intrastat

Školení není určeno společnostem poskytujícím daňové a právní poradenství.

Termíny

DPH u přeshraničních transakcí – příklady z praxe

9. 12. 2021 09:00–16:30
KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8
Cena: 5 900,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

Za účast na tomto školení máte nárok získat 7 CPD bodů pro váš profesionální rozvoj.

Cena zahrnuje studijní materiály, dopolední i odpolední občerstvení a společný oběd. Školení probíhá v českém jazyce.