Očekávané změny v zákoně o účetnictví pro rok 2025 a následující roky

V rámci kurzu vám představíme aktuální znění novely zákona o účetnictví a souvisejících vyhlášek, které budou účinné již pro rok 2025.

Lenka Zatylnyjová
Přihlásit na termínPrezenční
27. 11. 2024  (09:00–12:00)
4 000,- Kč bez DPH
Přihlásit na termínPrezenční
27. 11. 2024  (09:00–12:00)
4 000,- Kč bez DPH

Návrh zákona o účetnictví je obsáhlejší než stávající zákon a jeho struktura je také odlišná, proto se budeme na začátku věnovat účetnímu výkaznictví, jeho ověřování a zveřejňování. Druhá část zahrnuje samotné vedení účetnictví. Důraz je kladen na výsledek, tj. účetní výkazy.

Změny zahrnují mimo jiné změnu definice čistého obratu, funkční měnu, povinnost sestavovat zprávy o udržitelnosti a celou řadu dalších účetních úprav, které vedou ke sbližování lokální legislativy s mezinárodními účetními standardy.

Komu je školení určeno

  • Všem zaměstnancům účetních, daňových či kontrolingových oddělení

Program

  • Plánované koncepční změny
  • Použití mezinárodních účetních standardů v českých předpisech
  • Změny v oceňování majetku a závazků
  • Okamžik ocenění majetku a závazků
  • Použití měny dle novely a funkční měna, kurzy pro přepočet cizí měny
  • Zjednodušení účetnictví pro malé a mikro účetní jednotky
  • Změny v účetní závěrce a finančních výkazech včetně povinnosti vykazovaných informací

Místo konání

KPMG Česká republika, s.r.o., Pobřežní 1a, Praha 8

Cena zahrnuje studijní materiály a občerstvení. Školení probíhá v českém jazyce.

Za účast na tomto školení máte nárok získat 4 CPD body pro váš profesionální rozvoj.

Očekávané změny v zákoně o účetnictví pro r

Cena zahrnuje studijní materiály. Školení probíhá v českém jazyce.

Za účast na tomto školení máte nárok získat 4 CPD body pro váš profesionální rozvoj.