Regulatorní a daňový rámec pro činnost fondů kvalifikovaných investorů v ČR

Problematika fondů kvalifikovaných investorů a způsobů investování obecně představuje dynamicky se rozvíjející odvětví, jak po právní, tak daňové stránce, pro které je navíc typická značná míra regulace. Přijďte si proto poslechnout naše odborníky a diskutovat s nimi o otázkách, které Vás zajímají.

Jana Fuksová

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Mám zájem o školení
Cena: 3 800,- Kč bez DPH

Komu je školení určeno

 • Představitelům a zástupcům investičních společností a jiných finančních institucí.
 • Investorům a zájemcům o investování do fondů kvalifikovaných investorů.
 • Dalším účastníkům investičních struktur v ČR.

Program

 • Vývoj evropské regulace alternativních investičních fondů
 • Český právní rámec činnosti fondů kvalifikovaných investorů (samosprávný vs. nesamosprávný fond, přípustné právní formy, atd.)
 • Nové a připravované změny české legislativy (zejména novely zákona o investičních společnostech a investičních fondech)
 • Aktuální daňový režim z pohledu fondů i jejich investorů
 • Modelové příklady využití fondů kvalifikovaných investorů

Přínosy

 • Získáte komplexní přehled o fondech kvalifikovaných investorů a právním i daňovém rámci jejich činnosti.
 • Budete schopni posoudit, zda je pro ně fond kvalifikovaných investorů vhodným nástrojem řešení konkrétní situace, ať už v oblasti jejich podnikání nebo například při rodinném plánování.
 • Získáte informace pro rozhodování, jaká podoba fondu z hlediska jeho správy či právní formy je pro tu kterou situaci nejvhodnější.

Školení není určeno společnostem poskytujícím daňové a právní poradenství.