Služby ve skupině a jejich daňová úskalí

Dozvíte se, jaká daňová úskalí mohou vzniknout při poskytování služeb v rámci skupiny. Zaměříme se na převodní ceny vč. konceptu sdílení nákladů.Seznámíte se se situacemi, kdy může poskytování služeb vést ke vzniku stálé provozovny a kdy mohou být platby za služby předmětem srážkové daně.Problematiku budeme demonstrovat na aktuální judikatuře Nejvyššího správního soudu a na praktických příkladech.

Soňa Saidlová
Petr Bruštík

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Mám zájem o školení
Cena: 6 500,- Kč bez DPH

Komu je školení určeno

 • Daňovým, účetním a kontrolingovým specialistům, kteří se věnují nastavování transakce poskytování služeb v rámci skupiny a jejímu zachycení v účetnictví a daních.
 • Vedoucím pracovníkům, kteří rozhodují o nastavení či změně obchodního modelu z daňového pohledu.

Program

 • Poskytování služeb z pohledu převodních cen.
 • Koncept sdílení nákladů versus poskytování služeb (výhody a nevýhody).
 • Otázka ceny – alokace nákladů, aplikace přirážky a další aspekty cenotvorby.
 • Benefit test – jak ho naplnit?
 • Specifika tzv. management fees.
 • Zpětné úpravy ceny na konci roku.
 • BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) – eroze daňového základu a přesouvání zisků.
 • Vysílání tzv. expatů, otázka ekonomického zaměstnavatele, riziko vzniku stále provozovny.
 • Otázka aplikace srážkové daně.
 • Konkrétní příklady z praxe.

Přínosy

 • Budete schopni identifikovat, jaká rizika plynou ze současného nastavení transakce poskytování služeb pro společnost.
 • Dokážete posoudit plánovaný nebo aplikovaný model poskytování služeb a tím odhalit případné nedostatky.
 • Budete moci posoudit, zda je ve vaší situaci vhodné aplikovat ziskovou přirážku či nikoliv.

Školení není určeno společnostem poskytujícím daňové a právní poradenství.