Aktuárské školení pro neaktuáry

Speciální kurz poskytne neaktuárským odborníkům z pojistného sektoru užitečné poznatky o pojistně-matematické práci, aby tuto oblast lépe pochopili a dokázali integrovat pojistně-technické úvahy do své práce, což zefektivní spolupráci mezi jednotlivými odděleními v rámci pojišťovny.

Komu je školení určeno

 • Profesionálům pracujícím v oblasti řízení rizik, financí, účetnictví, controllingu nebo compliance, kteří chtějí získat základní znalosti o pojistně-matematických metodách a principech
 • Studentům finančních nebo pojistně-matematických oborů
 • Všem, kteří mají zájem o pojistně-matematickou problematiku

Program

 • Oblast životního pojištění
  • Oceňování produktů
  • Logika a konstrukce vybraných technických rezerv
  • Časové rozlišení pořizovacích nákladů (DAC)
  • Akumulovaný dluh u investičních pojistných smluv
  • Test adekvátnosti
 • Oblast neživotního pojištění
  • Oceňování produktů
  • Logika a konstrukce vybraných technických rezerv, se zaměřením na škodní rezervy IBNR
  • Run-off analýza škodních rezerv
  • Test adekvátnosti
 • Zásadní rozdíly mezi tradičními přístupy pojistné matematiky, Solvency II a IFRS 17

Přínosy

 • Seznámíte se se základy aktuárské práce
 • Pochopíte, princip tvorby produktů a výpočtu technických rezerv
 • Zjistíte, jak pojišťovny ověřují dostatečnost technických rezerv

Registrujte se na dvě a více školení z programu INTEREST pro finanční instituce a získejte slevu.

 • Dvě školení: 5% sleva z ceny obou školení
 • Tři školení: 10% sleva z ceny všech školení
 • Čtyři a více školení: 15% sleva z ceny všech školení
Termíny

Aktuárské školení pro neaktuáry

12. 4. 2022 09:00–16:30
KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8
Cena: 6 800,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

Za účast na tomto školení máte nárok získat 7 CPD bodů pro váš profesionální rozvoj.

Cena zahrnuje studijní materiály. Školení probíhá v českém jazyce.