Aktuárské školení pro neaktuáry

Speciální kurz poskytne neaktuárským odborníkům z pojistného sektoru užitečné poznatky o pojistně-matematické práci, aby tuto oblast lépe pochopili a dokázali integrovat pojistně-technické úvahy do své práce, což zefektivní spolupráci mezi jednotlivými odděleními v rámci pojišťovny.

Viktor Brůžek

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Mám zájem o školení
Cena: 7 200,- Kč bez DPH

Komu je školení určeno

 • Profesionálům pracujícím v oblasti řízení rizik, financí, účetnictví, controllingu nebo compliance, kteří chtějí získat základní znalosti o pojistně-matematických metodách a principech
 • Studentům finančních nebo pojistně-matematických oborů
 • Všem, kteří mají zájem o pojistně-matematickou problematiku

Program

 • Oblast životního pojištění
  • Oceňování produktů
  • Logika a konstrukce vybraných technických rezerv
  • Časové rozlišení pořizovacích nákladů (DAC)
  • Akumulovaný dluh u investičních pojistných smluv
  • Test adekvátnosti
 • Oblast neživotního pojištění
  • Oceňování produktů
  • Logika a konstrukce vybraných technických rezerv, se zaměřením na škodní rezervy IBNR
  • Run-off analýza škodních rezerv
  • Test adekvátnosti
 • Zásadní rozdíly mezi tradičními přístupy pojistné matematiky, Solvency II a IFRS 17

Přínosy

 • Seznámíte se se základy aktuárské práce
 • Pochopíte, princip tvorby produktů a výpočtu technických rezerv
 • Zjistíte, jak pojišťovny ověřují dostatečnost technických rezerv

ŠKOLENÍ BUDE PROBÍHAT PREZENČNÍ A ON-LINE FORMOU.