IFRS 9 disclosures (i pro banky účtující dle vyhl. č. 501/2002 Sb.)

Nový standard IFRS 9 s sebou přinesl i značně rozšířené požadavky na dodatečné informace v příloze. Nárůst rozsahu informací a práce spojené s jejich získáním a kontrolou postihne i domácí banky, které účtují podle českých účetních předpisů. Jaké nové informace a v jaké formě budete muset zveřejňovat? Jaký bude dopad na systémy a procesy?

Vladimír Dvořák

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Mám zájem o školení
Cena: 4 000,- Kč bez DPH

Komu je školení určeno

  • Zaměstnancům společností, které zveřejňují závěrku dle IFRS, zodpovědní za přípravu účetní závěrky či výroční zprávy
  • Zaměstnancům bank, které dle nových požadavků vykazují finanční nástroje dle českých předpisů v souladu s IFRS, zodpovědní za přípravu účetní závěrky či výroční zprávy

Program

  • Shrnutí požadavků IFRS 9 / IFRS 7 na zveřejnění informací o finančních nástrojích
  • Změny, které přinesla aplikace IFRS 9 pro oblasti klasifikace a ocenění, impairmentu a zajišťovacího účetnictví
  • Příklady přílohových tabulek podle IFRS 7 po úpravě v souvislosti s aplikací IFRS 9

Přínosy

  • Zjistíte, jaké nové požadavky přináší IFRS 9 na dodatečné informace v příloze
  • Propojíte znalosti o IFRS 9 s požadavky na informace o metodách a výsledcích výpočtu očekávané ztráty
  • Dozvíte se, jak se mění požadované informace o zajišťovacím účetnictví
  • Získáte představu o konkrétních tabulkách podle aktualizovaného IFRS 7