IFRS pro finanční nástroje u investičních fondů

Přechod na mezinárodní účetní standardy (IFRS) pro vykazování a oceňování finančních nástrojů v investičních společnostech a fondech přináší řadu změn, ať už v oblasti vykazování investic fondů, nebo vykazování vydaných akcií či podílových listů. Dochází ke změně formátů výkazů, klasifikaci některých nástrojů, nárůstu informací, které bude třeba uvést v příloze. Zbývá jen necelý rok na přípravu.

Komu je školení určeno

 • Vedení investičních společností a fondů a jejich finančním ředitelům
 • Zaměstnancům oddělení financí, plánování či treasury v investičních společnostech a investičních fondech či jejich mateřských společnostech
 • Zaměstnancům účetních či controllingových oddělení, kteří se podílejí na přípravě účetních závěrek

Program

 • IAS 32: zařazení vydaných cenných papírů do finančních závazků či kapitálových nástrojů
 • IFRS 9: přehled standardu a rozdíly oproti současné vyhlášce č. 501/2002 Sb. klasifikace a ocenění, snížení hodnoty, zajišťovací účetnictví
 • IFRS 9: obchodní modely, definice, soulad s ostatní právní úpravou
 • IFRS 9: ocenění a snížení hodnoty, stanovení reálné hodnoty (IFRS 13)
 • Další relevantní IFRS a IAS pro investiční fondy a společnosti (např. IAS 27, IAS 28, IFRS 16, IAS 1)
 • Příklady formátu výkazů pro účetní jednotky bez kapitálu dle IFRS
 • Informace vykazované v účetní závěrce k finančním nástrojům (IFRS 7)
 • Účetní zachycení přechodu na finanční nástroje dle IFRS
 • Daňové dopady přechodu na finanční nástroje dle IFRS

Přínosy

 • Získáte informace o přístupu k aplikaci nových požadavků na účtování o finančních nástrojích v investičních společnostech a fondech (a jak postupují auditoři)
 • Seznámíte se s rozdíly mezi současnými požadavky a IFRS
 • Ujasníte si rozsah potřebných změn systémů a procesů pro nastavení IFRS pro finanční nástroje
Termíny

IFRS pro finanční nástroje u investičních fondů

13. 10. 2020 09:00–16:30
KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8
Cena: 6 800,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

Za účast na tomto školení máte nárok získat 7 CPD bodů pro váš profesionální rozvoj.

Cena zahrnuje studijní materiály, dopolední i odpolední občerstvení a společný oběd. Školení probíhá v českém jazyce.