Jak identifikovat manipulaci s účetními výkazy podle českých i mezinárodních účetních standardů

Pomůžeme Vám pochopit, jaké manipulační techniky společnosti využívají, aby mohly přizpůsobit účetní výkazy svým potřebám. Dozvíte se také, jakých významnějších chyb a opomenutí se nejčastěji dopouštějí v rámci sestavení neauditovaných účetních výkazů a co by ve Vás mělo vzbudit podezření, že může být obraz hospodaření společnosti zkreslený.

Lenka Zatylnyjová

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Mám zájem o školení
Cena: 5 000,- Kč bez DPH

Komu je školení určeno

 • Úvěrovým analytikům při poskytování úvěrů komerčním společnostem
 • Analytikům leasingových společností při poskytování leasingů společnostem
 • Investorům při koupi společnosti či při hledání obchodního partnera pro porozumění finančnímu výsledku a hospodaření společnosti apod.

Program

 • Jaká jsou účelová využití a rizika různých variant účetních závěrek
 • Co můžeme očekávat od auditora
 • Proč je důležitá příloha k účetní závěrce a výkaz peněžních toků
 • Důležitost horizontální a vertikální analýzy výkazů
 • Jak využít některé druhy přeměn společností a podnikových kombinací pro manipulaci účetní závěrky
 • Praktické příklady manipulace účetní závěrky podle jednotlivých položek rozvahy a výsledovky
 • Jaké jsou důsledky, pokud společnost využije mezinárodních účetních standardů (IFRS – jak se změní finanční ukazatele)

Přínosy

 • Budete schopni identifikovat rizikové faktory a oblasti pro Vaši analýzu a následné rozhodování
 • Porozumíte roli auditora a budete umět interpretovat jeho závěry
 • Naučíte se odhalit možnou účelovost účetní závěrky
 • Dokážete identifikovat dopad IFRS výkaznictví v porovnání s výkaznictvím podle CAS