Legislativní úprava a aktuální výklady DPH u finančních činností

Provedeme vás světem DPH u finančních institucí. Zaměříme se nejen na legislativní úpravu, ale také na spletitou síť souvisejících výkladů státní správy včetně bohaté judikatury Soudního dvora Evropské unie. Samozřejmostí bude i řada příkladů z praxe.

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Mám zájem o školení
Cena: 6 500,- Kč bez DPH

Komu je školení určeno

 • Manažerům finančních institucí zodpovědným za strategické daňové řízení a plánování nejen v oblasti DPH.
 • Daňovým specialistům řešícím operativní problémy při uplatňování DPH u produktů finančních institucí.
 • Účetním a daňovým specialistům zajištujícím či revidujícím správný DPH režim jednotlivých transakcí.
 • Obchodníkům nabízejícím finanční produkty.

Program

 • Operace bankovních institucí se zaměřením na:
  • Poskytování financování
  • Operace s pohledávkami (převody úvěrových portfolií, faktoring apod.)
  • Platební služby
  • Správa portfolia
  • Derivátové obchody
 • Rozsah osvobozených pojišťovacích činností:
  • Převod portfolia pojistných/zajistných smluv
  • Služby likvidace a asistence
 • DPH v prostředí investičních fondů
 • Finanční a operativní leasing se zdůrazněním změn 2018 a 2019 a to jak v české legislativě, tak evropské judikatuře
 • Outsourcing činností u finančních institucí
 • Zprostředkování finančních a pojistných produktů
 • Konstrukce nároku na odpočet u finančních institucí
 • Stručně k problematice nároku na odpočet u holdingových struktur – nástin možných variant v závislosti zapojení holdingu do řídících funkcí
 • Finanční instituce a inter-company transakce
  • Využitelnost cost-sharingu v prostředí finančních institucí
  • Převodní ceny v oblasti DPH
  • DPH skupina – výhody a úskalí
  • Přeúčtování nákladů
 • Novela pro rok 2019 – DPH režim u jednatelů a ostatní vybrané aspekty

Výše uvedené tematické bloky budou probírány zejména se zaměřením na praktické postupy při aplikaci DPH. Budou zdůrazněny základní principy vyplývající z českého právního rámce i evropské judikatury.   

Přínosy

 • Ujistíte se ve správnosti DPH režimu u Vašich služeb.  
 • Budete mít přehled o aktuálních výkladech a přístupu trhu k aplikaci osvobození u finančních služeb.
 • Seznámíme vás nejen s běžnými produkty a transakcemi, ale také s nestandardními operacemi, které se inspirovány zahraničím stále více začínají prosazovat i na českých trzích.
 • Na konkrétních praktických příkladech si osvojíte nově nabyté poznatky, a budete tak schopni aplikovat tyto zkušenosti i ve své praxi.
 • Budete lépe připraveni na novinky a změny, které přináší novela DPH 2019.

Školení není určeno společnostem poskytujícím daňové a právní poradenství.