Nová obezřetnostní regulace pro investiční podniky IFR/IFD a její dopady

Potřebujete se rychle a efektivně zorientovat v nové obezřetnostní regulaci pro investiční podniky? Chcete získat rychlý přehled o novém konceptu kapitálové přiměřenosti a jiných požadavcích na investiční podniky?

Šimon Kolář

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Mám zájem o školení
Cena: 7 500,- Kč bez DPH

Zajímají vás novinky vyplývající z již implementovaných doprovodných materiálů nebo z těch, které jsou nyní ve fázi implementace či teprve vznikají? Rádi byste konzultovali nejasnosti se specialisty? Potřebujete rychle a efektivně pochopit dopady nové regulace a požadavky na výkaznictví regulátorovi?

Komu je školení určeno

 • Pracovníkům a manažerům útvaru řízení rizik, financí a regulatorního výkaznictví investičních společností a obchodníků s cennými papíry

Program

 • Seznámení s regulací IFR (Investment Firm Regulation) a IFD (Investment Firm Directive) v kontextu CRR a CRD, vzájemné propojení těchto regulací, doprovodné materiály (RTS a ITS)
 • Rozdělení investičních podniků a obchodníků s cennými papíry do jednotlivých tříd a související požadavky IFR/IFD dle jednotlivých tříd, základní principy výpočtu kapitálové přiměřenosti dle IFR (kapitál, trvalý minimální kapitálový požadavek, fixní režijní náklady, K-faktory)
 • Seznámení s metodou trvalého minimálního kapitálového požadavku a fixních režijních nákladů
 • Představení K-faktorů a jednotlivých kategorií (riziko pro zákazníka, riziko pro trh, riziko pro podnik) a jejich segmentů (majetek ve správě, čisté poziční riziko, riziko koncentrace, …)
 • Seznámení s požadavky likvidity
 • Seznámení se směrnicí IFD, základní oblasti regulace (odměňování, správa
  a řízení, řízení rizik, …)
 • Seznámení se souvisejícími regulatorními výkazy (test prahových hodnot, reporting IP 2. třídy, reporting IP 3. třídy, skupinový kapitálový test)

Přínosy

 • Seznámíte se s regulací IFR a směrnicí IFD a pochopíte jejich vazbu na regulaci CRR a směrnici CRD
 • Získáte přehled o konceptu kapitálové přiměřenosti pro investiční podniky
  a jednotlivých složkách výpočtu
 • Budete moci diskutovat o dopadech a metodických nejasnostech s odborníky, kteří se podíleli a podílejí na implementaci IFR/IFD v investičních podnicích na českém trhu