Novinky v regulaci finančních institucí

Regulatorní povinnosti pro banky, obchodníky s cennými papíry nebo investiční podniky se dynamicky rozvíjejí a rozšiřují na pravidelné bázi. V rámci školení, které organizujeme a aktualizujeme každý rok, poskytujeme účastníkům přehled nejvýznamnějších změn v oblasti regulace finančních institucí, od obezřetnostní regulace přes regulatorní reporting až po novinky v ESG.

Monika Duffková
Naďa Waldeckerová
Přihlásit na termínPrezenční
26. 11. 2024  (09:00–14:00)
7 500,- Kč bez DPH
Přihlásit na termínOn-line webinář
26. 11. 2024  (09:00–14:00)
7 500,- Kč bez DPH

Komu je školení určeno

 • Pracovníkům útvaru výkaznictví, financí a řízení rizik bank
 • Pracovníkům útvaru interního auditu a compliance bank
 • Obchodníkům s cennými papíry a správcům fondů

Program

 • Novinky v obezřetnostní regulaci pro úvěrové instituce BASEL, CRR / CRD
 • Novinky v obezřetnostní regulaci pro investiční podniky IFR/IFD
 • Aktualizace EBA reporting frameworků jak pro úvěrové instituce, tak pro investiční podniky
 • Vývoj povinností souvisejících s ESG pro finanční instituce v oblastech řízení rizik, obezřetnosti a zveřejňování informací

Detailní program bude doplněn v průběhu podzimu 2024.

Přínosy

 • Zorientujete se ve velkém počtu novinek a změn v oblasti regulace finančních institucí
 • Získáte praktické zkušenosti z implementačních projektů
 • Dozvíte se o problematických oblastech v souvislosti s metodickým výkladem
 • Budete moci diskutovat o dopadech a metodických nejasnostech s odborníky, kteří se dlouhodobě podílejí na implementaci v bankách na českém trhu

Místo konání

KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8

Cena zahrnuje občerstvení a studijní materiály. Školení probíhá v českém jazyce.

Za účast na tomto školení máte nárok získat 5 CPD bodů pro váš profesionální rozvoj.