Modul 5: Komunikace pro Compliance

Program KPMG Compliance Officer: Modul 5

Komu je program určen

  • Zaměstnancům Compliance oddělení
  • Interním auditorům
  • Vrcholovému managementu

Program

  • Druhy komunikace a komunikační linie (stížnosti, whistleblowing, žádosti subjektů OÚ)
  • Volba komunikační strategie
  • Základy vyjednávání
  • Prodejní dovednosti
  • Jak vytvořit komunikační plán?
  • Nejnovější trendy v oblasti školení

Program KPMG Compliance Officer je zakončen písemnou zkouškou.
Po absolvování modulů 1–6 a úspěšném složení závěrečného testu, obdrží účastník certifikát KPMG Compliance Officer.
Každý modul lze certifikovat zvlášť na základě účasti.

Celková cena programu KPMG Compliance Officer (modul 1–6) je 48 000 Kč bez DPH.
Při objednání jednotlivých modulů programu KPMG Compliance Officer je cena 10 000 Kč bez DPH.

Termíny

Modul 5: Komunikace pro compliance

24. 11. 2020 09:00–16:00
KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8
Cena: 10 000,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

Za účast na tomto školení máte nárok získat 7 CPD bodů pro váš profesionální rozvoj.

Cena zahrnuje studijní materiály, dopolední i odpolední občerstvení a společný oběd. Školení probíhá v českém jazyce.