3. Analýza účetních výkazů

ZÁKLADNÍ ČÁST – Modul II: Základní znalosti analýzy účetních výkazů, manipulace s účetní závěrkou

Komu je školení určeno

  • Úvěrovým analytikům korporátních úvěrů (s krátkodobou praxí)
  • Úvěrovým analytikům korporátních úvěrů (pokročilé moduly pro zkušené zaměstnance)
  • Relationship manažerům v korporátních odděleních
  • Zaměstnancům řízení rizik, kteří jsou součástí vyhodnocení a schvalování korporátních úvěrů

Program

  • Individuální účetní závěrka dle ČÚS – struktura, náplň
  • Individuální účetní závěrka dle IFRS – struktura, náplň
  • Základní rozdíly mezi individuální závěrkou dle ČÚS a IFRS
  • Základní vazby mezi jednotlivými výkazy a přílohou v účetní závěrce na praktických příkladech

Každý kurz lze certifikovat zvlášť na základě účasti.

Celková cena vzdělávacího programu (kurzy 1–6) je 20 000 Kč bez DPH.

Věříme, že se budeme moci setkat osobně. Pokud by se akce nemohla konat kvůli nepříznivému epidemiologickému vývoji, jsme připraveni ji zorganizovat ve formě webináře. Kapacitu účastníků jsme omezili, abychom mohli dodržovat potřebná hygienická opatření.

Termíny

3. Analýza účetních výkazů

24. 11. 2021 09:00–12:00
KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8
Cena: 3 500,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

Za účast na tomto školení máte nárok získat 4 CPD body pro váš profesionální rozvoj.

Cena zahrnuje studijní materiály a občerstvení. Školení probíhá v českém jazyce.