Když se cíle plní s chutí aneb motivace zaměstnanců

Motivace je jednou z klíčových oblastí vedení lidí. Seznamte se s aktuálními trendy v této oblasti, širokým spektrem motivačních nástrojů a jejich použitím. Zjistěte, proč je důležité motivaci vašich zaměstnanců měřit a řídit.

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Komu je školení určeno

  • Vedoucím pracovníkům personálních oddělení.
  • Manažerům s personální pravomocí.

Program

  • Přístupy k motivaci zaměstnanců: motivovanost versus spokojenost.
  • Motivovanost zaměstnanců jako klíčový indikátor růstu společnosti a spokojenosti zákazníků. Trendy v motivaci zaměstnanců a její vazba na ekonomické podmínky.
  • Rozmanitost, nikoli univerzálnost motivátorů: generační aspekt (generace baby boomers, X, Y), aspekt pracovního zařazení. Investice do těch pravých motivátorů.
  • Důležitost měření a řízení motivace zaměstnanců.

Přínosy

  • Pochopíte přímou vazbu motivace na plnění obchodních a strategických cílů společnosti.
  • Získáte tipy pro manažery, jak účinně využít motivaci podřízených.
Termín

Když se cíle plní s chutí aneb motivace zaměstnanců

Cena: 2 400,- Kč bez DPH
Mám zájem o školení