IFRS 17: Aktuárské aspekty účetního standardu

Chcete získat detailnější přehled o vybraných technických aspektech účetního standardu pro pojišťovny IFRS 17 a připravit se v této souvislosti na plánované změny v technických výpočtech pojišťoven? Rádi byste konzultovali nejasnosti? Pak právě pro vás je připraveno toto školení.

Viktor Brůžek

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Mám zájem o školení
Cena: 7 200,- Kč bez DPH

Komu je školení určeno

 • Aktuárům, kteří budou ve svých pojišťovnách zavádět technické aspekty IFRS 17 do praxe
 • Projektovým nebo IT manažerům a jiným pracovníkům pojišťoven, kteří budou ve svých společnostech pracovat na implementaci účetního standardu
 • Ostatním zájemcům, kteří chtějí získat detailnější přehled o hlavních změnách v aktuárských výpočtech podle standardu IFRS 17

Program

 • Agregace pojistných smluv – portfolia smluv, onerous contract test, časové kohorty
 • General measurement model
  • Ocenění budoucích peněžních toků
  • Stanovení diskontních křivek
  • Výpočet risk adjustment
 • Specifika alternativních oceňovacích modelů (variable fee approach, premium allocation approach)
 • Contractual service margin, amortizace pomocí coverage units
 • Přechod na IFRS 17
  • Retrospektivní přístupy, fair value přístup
  • Stanovení fair value podle pravidel uvedených v IFRS 13

Přínosy

 • Pochopíte fungování klíčových technických aspektů sloužících pro ocenění pojistných smluv podle účetního standardu
 • Získáte přehled o rozsahu dat a předpokladů potřebných pro aktuárské výpočty podle IFRS 17