Oceňování a vykazování závazků ze zaměstnaneckých benefitů podle standardu IAS 19

Seznámíme vás s klasifikací zaměstnaneckých benefitů podle regulace IAS 19 a představíme metody a principy, které by společnosti měly používat pro ocenění závazků plynoucích z dlouhodobých zaměstnaneckých požitků ve svém účetnictví.

Aneta Nekvindová
Viktor Brůžek

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Mám zájem o školení
Cena: 4 000,- Kč bez DPH

Poskytuje vaše společnost svým zaměstnancům finanční či nefinanční dárky k životním nebo pracovním výročím? Přispívá jim při odchodu do starobního nebo invalidního důchodu? Víte, že za určitých podmínek musí být závazky z těchto i dalších zaměstnaneckých požitků oceňovány a zohledněny ve finančních výkazech? Právě oceňováním a vykazováním dlouhodobých a krátkodobých zaměstnaneckých benefitů se zabývá standard IAS 19.

Komu je školení určeno

 • Účetním a pracovníkům controllingu či ekonomických oddělení, kteří účtují
  o závazcích ze zaměstnaneckých benefitů
 • Pracovníkům personálních oddělení, kteří navrhují a spravují zaměstnanecké benefity a chtějí mít přehled o tom, jaké závazky mohou z titulu zaměstnaneckých benefitů společnosti vznikat a jak se tyto závazky oceňují

Program

 • Klasifikace zaměstnaneckých benefitů, krátkodobé versus dlouhodobé zaměstnanecké požitky
 • Požadavky českých účetních standardů versus IFRS
 • Přírůstková metoda ocenění závazků ze zaměstnaneckých benefitů
 • Použité předpoklady pro ocenění rezervy na závazky ze zaměstnaneckých benefitů
 • Praktické ukázky výpočtu této rezervy
 • Požadavky na přílohu k účetní závěrce
 • Rekonciliace vývoje rezervy na závazky ze zaměstnaneckých benefitů

Přínosy

 • Získáte přehled, pro které typy zaměstnaneckých benefitů mají společnosti povinnost účtovat o závazku plynoucím z těchto benefitů a jak tyto závazky oceňovat
 • Pochopíte obecné principy a logiku fungování tzv. přírůstkové metody použité pro oceňování těchto závazků
 • Zjistíte, jakým způsobem provést rekonciliaci rezervy na závazky vyplývající ze zaměstnaneckých benefitů a které údaje publikovat v příloze k účetní závěrce

ŠKOLENÍ BUDE PROBÍHAT PREZENČNÍ A ON-LINE FORMOU.