IFRS 9 v detailu – snížení hodnoty (impairment)

Nový způsob výpočtu a vykazování opravných položek z finančních aktiv (úvěry, pohledávky, cenné papíry apod.) je nejvýznamnější změnou, kterou přináší IFRS 9. Snížení hodnoty (impairment) představuje výzvu jak pro účetní oddělení, tak pro řízení rizik, ale i oddělení IT, které bude muset upravit systémy a sledovaná data.

Komu je školení určeno

 • Vedoucím pracovníkům oddělení financí, plánování či controllingu ve finančních institucích či z nefinančního sektoru.
 • Zaměstnancům účetních či kontrolingových oddělení, kteří se podílejí na přípravě účetních závěrek podle IFRS.
 • Zaměstnancům řízení rizik, kteří se podílejí na výpočtu opravných položek (riziková část, datová část).
 • Zaměstnancům zodpovědným za přípravu a analýzu finančních plánů a výkazů.

Program

 • Přehled metody očekávané ztráty podle IFRS 9.
 • Základní analýza dopadu nového přístupu k výpočtu opravných položek (impairmentu) na rozvahu a výsledovku společnosti.
 • Požadavky na data a nastavení systémů a procesů pro získání informací ke stanovení snížení hodnoty.
 • Praktické problémy při výpočtu opravných položek pro různá portfolia (úvěry, cenné papíry, pohledávky).
 • Rozdíly modelu očekávané ztráty dle IFRS 9 a IRB přístupu.

Přínosy

 • Seznámíte se s dopadem modelu očekávané ztráty na výsledky vykazované společností.
 • Získáte praktické znalosti pro výpočet opravných položek pro různé druhy aktiv dle IFRS 9.
 • Ujasníte si rozsah potřebných změn datových požadavků, systémů a procesů pro fungování za působnosti nového standardu.
 • Dokážete identifikovat slabá místa ve vaší společnosti, která brání efektivnímu přechodu na IFRS 9.

Registrujte se na dvě a více školení z programu INTEREST pro finanční instituce a získejte slevu.

 • Dvě školení: 5% sleva z ceny obou školení
 • Tři školení: 10% sleva z ceny všech školení
 • Čtyři a více školení: 15% sleva z ceny všech školení
Termíny

IFRS 9 v detailu – snížení hodnoty (impairment)

22. 10. 2019 09:00–15:00
KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8
Cena: 5 300,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

Za účast na tomto školení máte nárok získat 7 CPD bodů pro váš profesionální rozvoj.

Cena zahrnuje studijní materiály a dopolední i odpolední občerstvení a společný oběd. Školení probíhá v českém jazyce.