IFRS závěrka

Seminář je věnován základním principům a pravidlům účtování, oceňování a výsledného sestavení účetní závěrky podle IFRS. Zaměříme se na oblasti, které jsou klíčové při sestavování účetní závěrky, díky čemuž získáte obecný přehled o postupech a odlišnostech IFRS oproti českým účetním standardům a jejich řešení.

Komu je školení určeno

 • Zaměstnancům účtáren zodpovědným za statutární závěrky a konsolidace podle IFRS
 • Zaměstnancům reportingových oddělení zabývajícím se sestavováním reportingových balíčků podle IFRS
 • Zaměstnancům společností, které se chystají k přechodu na IFRS
 • Všem, kteří se setkávají s výkazy sestavenými podle IFRS a potřebují mít základní přehled o hlavních principech těchto mezinárodních účetních standardů

Program

 • Standardy upravující obsah účetní závěrky
 • Definice a rozpoznání základních prvků účetní závěrky
 • Prvotní sestavení účetní závěrky podle IFRS
 • Sestavení účetní závěrky podle IFRS v dalších letech
 • Převodový můstek mezi CAS a IFRS (reklasifikace, IFRS adjustmenty)
 • Příloha k účetní závěrce, odlišnosti oproti CAS
 • Reportingový balíček podle IFRS
 • Nejčastější chyby a nedostatky při sestavování účetní závěrky
 • Výkaz finanční situace
 • Výkaz úplného výsledku hospodaření
 • Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu
 • Výkaz peněžních toků

Přínosy

 • Pochopíte podstatu a logiku IFRS koncepce
 • Porozumíte hlavním principům a pravidlům účtování, oceňování a vykazování podle IFRS a získáte tak základy pro sestavování účetní závěrky podle těchto mezinárodních účetních standardů
Termíny

IFRS závěrka

7. 12. 2021 09:00–16:30
KPMG Česká republika, s.r.o., Pobřežní 1a, Praha 8
Cena: 7 200,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

Za účast na tomto školení máte nárok získat 7 CPD bodů pro váš profesionální rozvoj.

Cena zahrnuje studijní materiály a dopolední i odpolední občerstvení a společný oběd. Školení probíhá v českém jazyce.