Jak sestavit výkaz cash flow podle českých i mezinárodních účetních standardů I

Ve dvou navazujících seminářích Vám pomůžeme pochopit základní principy a metody sestavování výkazu cash flow (přehledu o peněžních tocích) a jeho provázání s ostatními výkazy účetní závěrky. Naučíme Vás základní postupy výpočtů nutných pro sestavení tohoto výkazu. První seminář bude více teoretický, ve druhém si ukážeme praktické příklady.

Lenka Zatylnyjová
Přihlásit na termínPrezenční
21. 5. 2024  (09:00–12:30)
4 000,- Kč bez DPH
Přihlásit na termínOn-line webinář
21. 5. 2024  (09:00–12:30)
4 000,- Kč bez DPH

Komu je školení určeno

  • Účetním, analytikům, pracovníkům oddělení controllingu a interního auditu, příp. ekonomických oddělení
  • Všem, kteří chtějí lépe porozumět problematice vykazování cash flow nebo jeho sledování

Program

  • Stávající úprava výkazu cash flow podle českých účetních předpisů
  • Stávající úprava výkazu cash flow podle IFRS – klíčové rozdíly oproti CAS
  • Potřebné informace a pomocné výpočty nutné pro sestavení výkazu
  • Provázání výkazu cash flow s ostatními výkazy (rozvaha, výsledovka, výkaz o pohybu vlastního kapitálu) aneb proč je výkaz o peněžních tocích důležitý a co z něho lze vyčíst

Přínosy

  • Lépe porozumíte právní úpravě a metodice sestavování výkazu cash flow podle českých i mezinárodních účetních standardů
  • Zvládnete sestavit základní pomocné výpočty i výkaz jako takový
  • Budete moci včas naplánovat své aktivity a identifikovat informace potřebné pro výpočty a sestavení výkazu tak, abyste minimalizovali administrativní zátěž

Místo konání

KPMG Česká republika, s.r.o., Pobřežní 1a, Praha 8

Cena zahrnuje studijní materiály a občerstvení. Školení probíhá v českém jazyce.

Za účast na tomto školení máte nárok získat 4 CPD body pro váš profesionální rozvoj.

Na vašem soukromí nám záleží

Abychom zajistili správnou funkčnost a přizpůsobili stránky Vašim potřebám vás žádáme o souhlas s používáním souborů cookies, který vyžaduje nová legislativa.

Povolit
Nepovolit