Konsolidace basic podle CAS a IFRS

Toto školení vám umožní nahlédnout do světa konsolidací v pojetí českých účetních standardů a IFRS. Seznámíte se tak se základními pojmy, principy a otázkami, které celý proces konsolidace provázejí.

Komu je školení určeno

 • Účetním a zaměstnancům finančních oddělení, kteří jsou povinni sestavovat konsolidované výkazy či jim porozumět
 • Zaměstnancům reportingových oddělení, jejichž povinností je vyhodnocovat
 • a získávat informace pro potřeby konsolidace za skupinu podniků
 • Společnostem, které jsou nově povinny konsolidovat
 • Ostatním zaměstnancům, kteří se s konsolidacemi setkávají v rámci podniku

Program

 • Základní pojmy z oblasti konsolidací
 • Kdy nastává povinnost konsolidace
 • Konsolidovaná účetní závěrka
 • Metody konsolidace
 • Dílčí kroky při sestavování konsolidovaných výkazů
 • Úvod do konsolidací podle mezinárodních účetních standardů
 • Podnikové kombinace a jejich význam pro konsolidace
 • Praktické příklady k procvičení

Přínosy

 • Po školení porozumíte základnímu názvosloví ze světa konsolidací
 • Seznámíte se s dílčími kroky, které je nutné učinit při sestavování konsolidovaných výkazů
 • Pochopíte základní rozdíly mezi českou a mezinárodní úpravou konsolidací
 • Dokážete porozumět procesu sestavení konsolidovaných výkazů, což je nezbytným krokem pro jejich následnou analýzu
Termíny

Konsolidace basic podle CAS a IFRS

22. 10. 2020 09:00–16:30
KPMG Česká republika, s.r.o., Pobřežní 1a, Praha 8
Cena: 6 800,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

Za účast na tomto školení máte nárok získat 7 CPD bodů pro váš profesionální rozvoj.

Cena zahrnuje studijní materiály a dopolední i odpolední občerstvení a společný oběd. Školení probíhá v českém jazyce.