Konsolidace podle CAS – praktický workshop

Toto školení, které navazuje na seminář Základy konsolidace podle CAS, Vám umožní detailnější pohled do světa konsolidací v pojetí českých účetních standardů a procvičení na praktických příkladech.

Lenka Zatylnyjová

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Mám zájem o školení
Cena: 5 000,- Kč bez DPH

Komu je školení určeno

 • Účetním a zaměstnancům finančních oddělení, kteří jsou povinni sestavovat konsolidované výkazy či jim porozumět
 • Zaměstnancům reportingových oddělení, jejichž povinností je vyhodnocovat a získávat informace pro potřeby konsolidace za skupinu podniků
 • Společnostem, které jsou nově povinny konsolidovat
 • Ostatním zaměstnancům, kteří se s konsolidacemi setkávají v rámci podniku

Program

 • Akvizice nové společnosti – praktický příklad
 • Cizí měny v konsolidaci
 • Vyloučení vzájemných vazeb – zásoby a majetek
 • Prodej společnosti – dopad do konsolidované účetní závěrky – praktický příklad
 • Metoda ekvivalence
 • Příloha ke konsolidované účetní závěrce

Přínosy

 • Procvičíte si na příkladech konsolidaci, zejména s ohledem na akvizice a prodeje dceřiných podniků a vyloučení vzájemných vazeb

ŠKOLENÍ BUDE PROBÍHAT PREZENČNÍ A ON-LINE FORMOU.