Odložená daň I – základní principy

Potřebujete spočítat odloženou daň a nevíte jak? Náš seminář Vám pomůže pochopit princip fungování odložené daně, který je stejný pro české účetní předpisy i IFRS. Na základních příkladech se naučíte, jak odloženou daň spočítat.

Komu je školení určeno

 • Účetním, analytikům a pracovníkům interního auditu či ekonomických oddělení, kteří si chtějí tato témata prakticky procvičit

Program

 • Daně ze zisku a jejich vykazování
 • Odložená daň podle CAS a IFRS
 • Co je nutné vědět o dani z příjmů pro účely odložené daně
 • Odložená daň – základní principy výpočtu
  • Přechodné vs. trvalé rozdíly
  • Daňová základna
 • Postup výpočtu odložené daně a stanovení odložené daně z nejčastějších titulů (rezervy, opravné položky, rozdíly mezi účetní a daňovou hodnotou dlouhodobého majetku, daňové ztráty minulých let)
 • Vykázání odložené daňové pohledávky a související změna odhadu

Přínosy

 • Pochopíte podstatu a logiku odložené daně
 • Dokážete identifikovat z výpočtu splatné daně oblasti, které vedou ke vzniku odložené daně, a spočítat odloženou daň (princip výpočtu je totožný pro českou účetní legislativu i IFRS)
 • Budete vědět, zda je možné odloženou daňovou pohledávku vykázat

Reference

Finančné oddelenia skupiny P3 parks absolvovali spoločné jednodenné školenie na splatnú a odloženú daň organizované KPMG Business Institute. Zámerom bolo získať prehľad ohĺadne typických položiek ovplyvńujúcích základ splatnej dane, ich dopadov na lokálnu odloženú daň a využitie efektivnej sadzby dane pre overenie správnosti výpočtu dane jako takej. Pochopenie jednotlivých častí tejto témy sme si mali možnosť preveriť prostrednictvom konkrétnych prikladov. Zároveň bolo vybraných nielkolko typov transakci, a tie boli bližšie rozobrané z pohľadu prístupu daňovej legislatívy v jednotlivých krajinách, kde P3 skupina posobí. Prostredníctvom tohoto školenia sme chceli zabezpečiť jednotné pochopenie odloženej dane naprieč jednotlivými krajinami jako aj zlepšenie kvality interného reportingu z pohľadu daní. Školenie určite splnilo naše očakávanie.

PointPark Properties s.r.o., Lenka Mičianiková, Group Reporting Manager
Lenka Mičianiková, Group Reporting Manager
Termíny

Odložená daň I – základní principy

12. 3. 2024 09:00–12:30
WEBINÁŘ – Microsoft Teams
Cena: 4 000,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

Za účast na tomto školení máte nárok získat 4 CPD body pro váš profesionální rozvoj.

Cena zahrnuje studijní materiály. Školení probíhá v českém jazyce.

Na vašem soukromí nám záleží

Abychom zajistili správnou funkčnost a přizpůsobili stránky Vašim potřebám vás žádáme o souhlas s používáním souborů cookies, který vyžaduje nová legislativa.

Povolit
Nepovolit