Odložená daň I – základní principy

Potřebujete spočítat odloženou daň a nevíte jak? Náš seminář Vám pomůže pochopit princip fungování odložené daně, který je stejný pro české účetní předpisy i IFRS. Na základních příkladech se naučíte, jak odloženou daň spočítat.

Lenka Zatylnyjová
Přihlásit na termínOn-line webinář
13. 11. 2024  (09:00–12:30)
4 000,- Kč bez DPH
Přihlásit na termínPrezenční
13. 11. 2024  (09:00–12:30)
4 000,- Kč bez DPH

Komu je školení určeno

 • Účetním, analytikům a pracovníkům interního auditu či ekonomických oddělení, kteří si chtějí tato témata prakticky procvičit

Program

 • Daně ze zisku a jejich vykazování
 • Odložená daň podle CAS a IFRS
 • Co je nutné vědět o dani z příjmů pro účely odložené daně
 • Odložená daň – základní principy výpočtu
  • Přechodné vs. trvalé rozdíly
  • Daňová základna
 • Postup výpočtu odložené daně a stanovení odložené daně z nejčastějších titulů (rezervy, opravné položky, rozdíly mezi účetní a daňovou hodnotou dlouhodobého majetku, daňové ztráty minulých let)
 • Vykázání odložené daňové pohledávky a související změna odhadu

Přínosy

 • Pochopíte podstatu a logiku odložené daně
 • Dokážete identifikovat z výpočtu splatné daně oblasti, které vedou ke vzniku odložené daně, a spočítat odloženou daň (princip výpočtu je totožný pro českou účetní legislativu i IFRS)
 • Budete vědět, zda je možné odloženou daňovou pohledávku vykázat

Místo konání

KPMG Česká republika, s.r.o., Pobřežní 1a, Praha 8

Cena zahrnuje studijní materiály a občerstvení. Školení probíhá v českém jazyce.

Za účast na tomto školení máte nárok získat 4 CPD body pro váš profesionální rozvoj.