Přechod na IFRS – individuální workshop

Individuální workshop je určen společnostem, které přecházejí na IFRS nebo přechod zvažují. Zabývá se jak procesní, tak odbornou stránkou a umožní vám základní orientaci ve složité problematice IFRS. Budete tak schopni činit strategická rozhodnutí, která se týkají přechodu na IFRS a zpracování první účetní závěrky podle účetních politik IFRS.

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Mám zájem o školení
Cena: Cena dle individuální dohody

Komu je školení určeno

 • Managementu, finančním ředitelům a dalším klíčovým osobám, které rozhodují o strategických záležitostech společnosti.

Program

 • Podmínky povinnosti přechodu na IFRS.
 • Proces přechodu na IFRS.
 • Dopady přechodu na IFRS z pohledu rozdílů mezi českými účetními standardy a IFRS v různých oblastech (leasing, klasifikace nehmotných aktiv, transakční náklady úvěrového financování, rezervy, diskontování, stavební smlouvy, odložená daň apod.).
 • Volba vhodných účetních politik v komplexních účetních oblastech (přeceňování majetku na reálnou hodnotu, účtování investičních dotací apod.).
 • Varianty přechodu na IFRS: outsourcing, vlastní zdroje, kombinace zdrojů.
 • Podrobný harmonogram a strukturu workshopu připravíme po dohodě s vámi.

Přínosy

 • Budete schopni posoudit výhodnost či nevýhodnost přechodu na IFRS v případě, že máte možnost tento proces svým rozhodnutím ovlivnit.
 • Uvědomíte si dopad základních nevyhnutelných rozdílů mezi IFRS a českým účetnictvím na výkazy vaší společnosti.
 • Určíte pozitiva a negativa volby možných účetních politik IFRS na vaši společnost.
 • Posoudíte, zda každoroční zpracování výkazů IFRS a přílohy nepřeváží benefity přechodu na IFRS (týká se zejména povinností dle IFRS 7 a IFRS 8).
 • Budete umět stanovit přínosy a nákladnost různých variant přechodu na IFRS.
 • Dokážete zhodnotit přínosy nebo rizika dopadů strategických rozhodování pro vaši společnost.
 • Zvolíte vhodné řešení vaší současné situace.