Jak uplatnit DPH v oblasti automobilového průmyslu?

Na praktických příkladech obchodních transakcí vám ukážeme jak uplatnit DPH v automobilovém průmyslu. Dozvíte se, s jakými daňovými úskalími se můžete setkat, a budete schopni identifikovat rizikové oblasti.

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Komu je školení určeno

 • Daňovým specialistům.
 • Zaměstnancům účetního oddělení.
 • Pracovníkům interního auditu a kontrolních oddělení.
 • Všem, kteří chtějí lépe porozumět problematice daně z příjmů právnických osob (včetně specifických otázek týkajících se investičních pobídek) a získat praktické zkušenosti.

Program

 • Obchodování se zbožím v rámci EU
 • Dodání zboží do EU – podmínky osvobození
 • Zvláštní režimy
  • Třístranné a řetězové transakce
  • Konsignační sklady
 • Obchodování se třetími zeměmi
 • Nepřímý vývoz
 • Celní režimy
 • Dodání forem (tooling)
 • Poskytování slev, bonusů a kompenzací
 • Manka a škody
 • Vystavování daňových dokladů
  • Self-billing
  • Elektronická fakturace

Přínosy

 • Díky interaktivní formě školení a demonstraci problematiky na praktických příkladech lépe porozumíte vybraným aspektům daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty v automobilovém průmyslu.
 • Naučíte se aplikovat ustanovení zákona o daních z příjmů v praxi.
 • Získáte přehled o oblastech, které mohou být v automobilovém průmyslu z pohledu DPH rizikové.
 • Budete schopni identifikovat, jaká rizika v oblasti DPH plynou ze současného nastavení transakcí uskutečňovaných vaší společností.
 • Seznámíte se s praktickými zkušenostmi ze sektoru automobilového průmyslu, které mají s aplikací zákona o daních z příjmů a dani z přidané hodnoty v oblasti zdanění právnických osob naši školitelé – daňoví poradci.

Školení není určeno společnostem poskytujícím daňové a právní poradenství.

Termín

Jak uplatnit DPH v oblasti automobilového průmyslu?

Cena: 5 900,- Kč bez DPH
Mám zájem o školení