Jaká jsou specifika daně z příjmů právnických osob ve výrobních společnostech v oblasti automobilového průmyslu?

Pomocí praktických příkladů získáte přehled o uplatňování daně z příjmů právnických osob v oblasti automobilového průmyslu. Dozvíte se, s jakými daňovými úskalími se můžete setkat, a budete schopni identifikovat rizikové oblasti.

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Komu je školení určeno

 • Daňovým specialistům.
 • Zaměstnancům účetního oddělení.
 • Pracovníkům interního auditu a kontrolních oddělení.
 • Všem, kteří chtějí lépe porozumět problematice daně z příjmů právnických osob (včetně specifických otázek týkajících se investičních pobídek) a získat praktické zkušenosti.

Program

 • Jak investiční pobídky ve výrobní společnosti ovlivní přístup k přípravě daňového přiznání?
 • Jak lze čerpat různé formy podpory podnikání včetně investičních pobídek, odčitatelné položky na výzkum a vývoj a dotací z EU fondů?
 • Na co si dát pozor v oblasti dlouhodobého majetku a zásob?
 • Specifické otázky týkající se forem a nástrojů ve vlastnictví jiných subjektů.
 • Jaké podmínky musí splnit náklad, aby bylo možné jej odečíst od základu daně?
 • Na co je třeba pamatovat při posuzování transakcí se zahraničními subjekty?
 • Jak správně rozlišovat mezi dohadnými položkami, rezervami a časovým rozlišením?
 • Jak správně tvořit daňové opravné položky k pohledávkám?
 • Daňové aspekty marketingových a reklamních nákladů a jejich prokazování.
 • Poskytování slev, bonusů a skont.
 • Ve kterých případech lze požádat finanční úřad o závazné posouzení?

Přínosy

 • Díky interaktivní formě školení a demonstraci problematiky na praktických příkladech lépe porozumíte vybraným aspektům daně z příjmů právnických osob v automobilovém průmyslu.
 • Naučíte se aplikovat ustanovení zákona o daních z příjmů v praxi.
 • Seznámíte se s praktickými zkušenostmi ze sektoru automobilového průmyslu, které mají s aplikací zákona o daních z příjmů v oblasti zdanění právnických osob naši školitelé – daňoví poradci.

Školení není určeno společnostem poskytujícím daňové a právní poradenství.

Termín

Jaká jsou specifika daně z příjmů právnických osob ve výrobních společnostech v oblasti automobilového průmyslu?

Cena: 5 900,- Kč bez DPH
Mám zájem o školení