Podvody v automobilovém průmyslu a obrana proti nim

Představíme vám vybraná rizika podvodu, která jsou specifická pro automobilový průmysl. Seznámíme vás s možnostmi, jak se těmto rizikům bránit, a hovořit budeme také o nástrojích prevence či detekce podvodů a reakce na ně.

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Komu je školení určeno

 • Finančním manažerům.
 • Interním auditorům.
 • Dalším osobám, které mají na starosti řízení rizik podvodu a nesoulad s právními předpisy (zaměstnanci oddělení compliance).

Program

 • Existují specifická rizika podvodného jednání pro automobilový průmysl?
 • Případové studie z praxe.
 • Jaké kontroly selhaly?
 • Jaké preventivní kontroly lze využít ke snížení těchto rizik?
 • Detekce vybraných podvodných schémat.
 • Jaké postupy je třeba zavést ke včasné a účinné reakci na podvodné jednání?

Přínosy

 • Prohloubíte si znalosti o rizicích podvodného jednání v automobilovém průmyslu.
 • Budete schopni účinněji předcházet podvodům ve vlastní organizaci.
 • Získáte informace o možnostech odhalování podvodného jednání.
 • Dozvíte se, jak efektivně odhalený podvod vyšetřit a jaká nápravná opatření přijmout v reakci na něj.
 • Znalosti, které získáte, budete moci využít v procesu řízení rizik.
Termín

Podvody v automobilovém průmyslu a obrana proti nim

Cena: 3 500,- Kč bez DPH
Mám zájem o školení