Adam Páleníček

Adam nastoupil do KPMG Česká republika v roce 2017 po několika letech zkušeností z oblasti financí, práva, oceňování podniků, majetku a projektového managementu. Adam se během svého působení v KPMG podílel na řízení řady transakcí a také na oceňovaní a finančních prověrkách společností.

Aktuální školení
Prodejní proces společnosti
Prodejní proces společnosti

5. 11. 2021 (3 500,- Kč)
Školení vám umožní seznámit se s procesem prodeje/nákupu společnosti a jeho klíčovými aspekty. Budou vám představeny základní pojmy, principy a otázky, které celý proces prodeje/nákupu společnosti definují.
Již proběhlá školení