Aneta Nekvindová

Aneta vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, v KPMG pracuje od roku 2017 a je součástí aktuárského teamu. Její hlavní specializací je pomoc při auditních zakázkách v oblasti aktuárského auditu pro životní a neživotní pojišťovny. Dále má zkušenosti s poradenskými projekty zaměřenými na IFRS 17.

Aktuální školení

Nemá vypsaná žádná školení