Aneta Nekvindová

Aneta vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, v KPMG pracuje od roku 2017 a je součástí aktuárského teamu. Její hlavní specializací je pomoc při auditních zakázkách v oblasti aktuárského auditu pro životní a neživotní pojišťovny. Dále má zkušenosti s poradenskými projekty zaměřenými na IFRS 17.

Aktuální školení
Oceňování a vykazování závazků ze zaměstnaneckých benefitů podle standardu IAS 19
Oceňování a vykazování závazků ze zaměstnaneckých benefitů podle standardu IAS 19

27. 10. 2021 (3 500,- Kč)
Seznámíme vás s klasifikací zaměstnaneckých benefitů podle regulace IAS 19 a představíme metody a principy, které by společnosti měly používat pro ocenění závazků plynoucích z dlouhodobých zaměstnaneckých požitků ve svém účetnictví.
Již proběhlá školení