Lenka Nováková

Lenka má více jak 13 let profesních zkušeností s poradenstvím v oblasti globální mobility zaměstnanců, vedení stínové mzdové evidence pro zahraniční pracovníky vyslané do České republiky a poradenstvím v oblasti lidských zdrojů. Lenka má rozsáhlé znalosti v oblasti daně z příjmů fyzických osob, pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v České republice. Lenka poskytuje poradenské služby nadnárodním společnostem z různých průmyslových odvětví působících v České republice a českým společnostem expandujícím do zahraničí v oblasti českých a mezinárodních daňových otázek.

Aktuální školení
Zaměstnanecké benefity daňovou a pojistnou optikou
Zaměstnanecké benefity daňovou a pojistnou optikou

24. 3. 2021 (5 900,- Kč)
Zaměstnanecké benefity hrají významnou roli nejen při získávání nových zaměstnanců, ale i při udržení si zaměstnanců stávajících. Spokojení a motivovaní zaměstnanci jsou jednou ze základních podmínek úspěchu každé společnosti. Správně nastavený systém zaměstnaneckých benefitů by měl přispívat k loajalitě zaměstnanců a zvyšovat jejich motivaci.
Již proběhlá školení