Tomáš Procházka

Tomáš vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V KPMG pracuje od roku 2015, kdy nastoupil do oddělení forenzních služeb. Hlavní oblasti jeho profesního zaměření jsou řízení rizik podvodného jednání a korupce, vyšetřování podvodů a problematika legalizace výnosů z trestné činnosti. V rámci poradenské činnosti dále spolupracuje na projektech interního auditu. Od roku 2018 je certifikovaným vyšetřovatelem podvodů (ACFE).

Aktuální školení

Nemá vypsaná žádná školení