Tomáš Procházka

Tomáš vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V KPMG pracuje od roku 2015, kdy nastoupil do oddělení forenzních služeb. Hlavní oblasti jeho profesního zaměření jsou řízení rizik podvodného jednání a korupce, vyšetřování podvodů a problematika legalizace výnosů z trestné činnosti. V rámci poradenské činnosti dále spolupracuje na projektech interního auditu. Od roku 2018 je certifikovaným vyšetřovatelem podvodů (ACFE).

Aktuální školení
Účinný protikorupční program – proč ho mít a jak ho poznat?
Účinný protikorupční program – proč ho mít a jak ho poznat?

19. 11. 2019 (3 600,- Kč)
Stále rostoucí nároky na dodržování protikorupčních předpisů přináší nové výzvy v oblasti řízení rizika úplatkářství a korupce. Prostřednictvím praktických příkladů se dozvíte, jak zavést účinný protikorupční program, který bude mít rovněž pozitivní dopad na plnění strategických a obchodních cílů vaší společnosti.
Již proběhlá školení